Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Chuyện 30.4

CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 9) Hồi kýNGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 8)Khoảng hai tuần lễ sau khi Trung…
Diều Mắt Đỏ Duy Lam ---oo0oo--- Tiếng súng AK nổ vang động trên cánh đồng trồng bắp và con diều hâu ngã lộn xuống, rớt…
CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 8) Hồi kýNGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 7)Hơn hai tháng sau khi lên Phước…
CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 7) Hồi kýNGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 6)CHƯƠNG 5 – Phước LongRời Trảng Bàng,…
CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 6)Hồi kýNGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 5)Rồi ngày thăm nuôi cũng tới, tôi nhớ…
CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 5) Hồi kýNGUYỄN HỮU THIỆN (tiếp theo kỳ 4)CHƯƠNG 4 – Đồng BanĐầu năm 1977,…