Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Chuyện 30.4

Nhớ lại ngày tháng Tư Đen Bảo Định ---oo0oo--- Là đơn vị cuối cùng rời mặt trận Xuân Lộc, bị tổn thất khá nặng, sau…
30 tháng Tư ngày ấy…Bảo Đinh Nguyễn Hữu Chế ---oo0oo--- Tháng Tư lại về !Người Việt tự do trên toàn thế giới ai không khỏi…
*Bài nầy tôi viết năm 2015, nay hiệu chính đầy đủ hơn (Như một nén hương cho anh em BH đã nằm xuống)Nguyễn Phú Chính
(Hồi ký của Thiếu tá Vương Mộng LongTiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biêt Động Quân)
Lục lại một chút hồi ức: Một thời mà không ai muốn nhớ lại, và rồi, cũng không thể nào quên được!
Sau khi ở tù cải tạo đuợc 5 năm, khi tôi đang ở trại Suối Máu Biên Hòa, thì có một số tù được đưa…