Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

dnchau

Tác giả sinh năm 1941, dạy học từ năm 1964 đến 1975. Định cư tại Mỹ 1991 nay đã về hưu và sống tại Orange County, California.

***

Chân thành tưởng niệm những Người Lính Việt-Mỹ, Sống/Chiến Đấu/Hy Sinh trong chiến trận nơi Miền Nam Việt Nam.
Riêng gởi,
Quách Thưởng-TĐ21/BĐQ, Lê V. Mễ, Đoàn P. Hải, Tô P. Liệu và J. J. Duffy – TĐ11ND

Chiến Trường Quảng Trị Với Phi Đoàn Khu Trục 518

Sự Hy Sinh Anh Dũng Của Hai Phi Công Trần Thế Vinh & Phan Quang Tuấn

 Lanhnguyen

Lời người viết:

Đại Tướng Cao Văn Viên Kể Lại Chiến Sự 1975: Không Quân VNCH Giai Đoạn Cuối Cuộc Chiến

BAY VÀO, ĐÁP XUỐNG VŨNG LỬA

Phan Nhật Nam

---oo0oo---Viết riêng gởi,

Phi Công Đào Bá Hùng / Nhà Văn Đào Vũ Anh Hùng Và những “Ông Tàu Bay”

Dẫn Nhập: Từ cuối năm 2021 đến nay, đầu năm 2022 suốt một năm dài, bản thân phải trãi qua những tình thế mà dẫu cho sức đương cự cứng cỏi bao nhiêu cũng phải lặng xuống với nỗi nặng lòng. Tâm cảnh nặng ưu phiền do chứng kiến lẻ tử/sinh-còn/mất mà không một ai tránh khỏi.. Chứng kiến tận mắt, thấm qua hơi thở, chạm đầu ngón tay khi đứng cạnh thân xác im lặng lạnh lẽo của những người đã một thời thân thiết anh em. Hơn ruột thịt từ buổi trẻ tuổi. Những con người, rất nhiều Người Bạn Lính.. Đã từng có thời ngang tàng.. Xem sống, coi chết như gió thoảng. Thưở xưa ấy, họ đã không bao giờ nói lên lời, tiếp đến hôm nay lúc xuối tay, nằm im xanh xao, bất động. Tuy nhiên, tháng trước, khi đến thăm Hùng trong buổi cuối đời, thấy ra một điều lạ trong ánh mắt.. Ánh mắt của người đang chịu CƠN ĐAU CÓ THẬT TỰ THÂN..

Page 1 of 8