Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

chimtroi

(Theo lời kể của trung úy Nguyễn văn Sang (nhân vật trong chuyện này) là cựu phi công trực thăng, vượt biển, hiện định cư tại Geneve, Thụy Sĩ.) - BB -

Trại Kiên Giam

Tác Giả: Nguyễn Chí Thiệp
Người đọc: Trần Nam

Kỹ Thuật: Huy Phong

---oo0oo---Nguyễn Chí Thiệp sinh năm 1944 tại Quảng Nam, học các trường Phan Chu Trinh Ðà Nẵng và Chu Văn An Sài Gòn. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh 1965 - 1969, trường Bộ Binh Thủ Ðức 1966, Chính Trị Kinh Doanh Ðà Lạt 1970.

GIA-LONG TẨU-QUỐC

QUYỂN THỨ TƯ

HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Viếng Đế-Thiên hành lương bái Phật,

Giết Quốc-Anh soán vị xưng vương.

 

Khi hai tướng Xiêm về tới địa phận Đế-Thiên, thì trời vừa xế bóng, Chất-Tri liền hạ lịnh đồn binh lại nghỉ, rồi cởi ngựa đi dạo xem phong cãnh sơn xuyên, khi đi tới đám rừng kia, bổng thấy một con bạch hầu (khĩ trắng) rất to, lông lá trắng nỏn, đương ngồi trên cây hái trái mà ăn.

GIA-LONG TẨU-QUỐC

QUYỂN THỨ BA

HỒI THỨ MƯỜI BA

Đổ-thanh-Nhơn ỹ thế lộng quyền,

Chúa Nguyển-Ánh thi oai trừ nghịch

 

Từ khi Đổ-thanh-Nhơn lập quân Đông-sơn đánh thắng quân Tây-sơn Nguyển-Nhạc, sau đem binh chinh phạt Cao-man mấy trận, đều đặng dựng cờ đắc thắng, giục trống thành công, bỡi thế nên Đổ-thanh-Nhơn vi cánh càng ngày càng đông, oai quyền càng ngày càng lớn, các tướng tá tâm phúc người nào có tài năng võ dỏng, thì Đổ-thanh-Nhơn đều cho vào một họ của mình, đặng tỏ là người đồng quyến đồng thân, và tăng chức phong quan, để làm kẽ tay chơn nha-trảo.

GIA-LONG TẨU-QUỐC


QUYỂN THỨ NHÌ


  HỒI THỨ NĂM

Nơi thạch động ra tay xạ tiếng;

Chốn sơn đầu tạm bước đình quân.

 

Nguyển-hữu-Thoại thỉnh-thoãng theo sau, nghe hai tên ấy cải lẩy cùng nhau, thì chúm chím miệng cười, rồi nghỉ thầm rằng: thuở nay những tưởng rằng quân cướp thì đều là kẻ bạo tàn dốt nát, chẵng dè ngày nay củng có quân cướp mà biết chử nghỉa văn-chương. Vậy chắc hai tên nầy là tướng cướp chẳng sai, âu là mình phải theo coi chúng nó đi đâu cho biết. Nói rồi sẻ lén đi theo, khi núp theo mấy bụi cây cao lá rậm, lúc thì ẩn theo mấy hòn đá kẹt non.

Gia Long Tẩu Quốc - Tân Dân Tử - Quyển 1

 

Nhân nghe đọc bộ tiểu thuyết lịch sử "Sông Côn Mùa Lũ" của nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết về 3 vị anh hùng Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, tôi chợt nhớ đến 2 bộ truyện "Gia Long Tẩu Quốc", "Gia Long Phục Quốc" một thời. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẵn còn nhớ đến 2 bộ tiểu thuyến nầy, không hiểu từ đâu nhà tôi lại có được, sách cũ bìa rách nát nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, bọn trẻ chúng tôi say mê hồi hộp theo dõi từng bước chân bôn đào của vua Gia Long qua những địa danh quen thuộc của miền Tây Nam Phần, một số địa danh mà sau này người ta nói do vua đặt ra hay do dân chúng gọi để tưởng nhớ đến vị vua triều Nguyễn. Với trí óc non nớt, những chuyện xưa tích cũ rồi cũng qua nhanh và không để lại chút dấu vết nào ngoài tựa sách.

Audio: Thần Nữ U Minh - Xuân Vũ

---oo0oo---