>
July 23, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Truyện VNAF

Lá thơ gởi bạn, 32 năm rồi mới được tin! Phạm Hữu Lộc Sáng thân mến,Thật như một phép lạ ban xuống trong mùa lễ Phục Sinh năm nay, tôi…
Thép Luyện Đã Thành GươmĐào Vũ Anh Hùng (Viết cho khóa 1/73 Hoa Tiêu Trực Thăng) Họ kéo nhau đến thăm tôi, trước ngày bốc thăm nhận Phi đoàn phục…
Thiếu Tá Nguyễn Du và tôi WingmanF5Trần Hữu Kim "So much owed by so many to so few" Winston Churchill Phi-vụ chót trong ngày 30/4/1972 của Phi-đoàn 528 Hổ-cáp gồm…
Dư âm Tết Nguyên-Đán 1972 như còn vấn vương nơi lòng ngưòi Dân, Quân vùng Hoả-Tuyến, bên bờ sông Bến-Hải. Thì đúng 35 ngày sau, sáng 30 tháng 3 ,…
Chúng tôi gồm 2 chiếc Trực-thăng thuộc Phi-đoàn 253 được biệt phái cho Bộ Tư-lệnh Tiền-phương Quân-đoàn I nằm tại căn cứ Mang-cá trong thành nội Huế. Suốt mấy ngày…
Muốn trở thành một phi công trong Quân Đội V.N.C.H. thì điều kiện đầu tiên là phải có sức khỏe tốt. Chữ tốt ở đây có nghĩa là mắt phải…
Một trong những phi vụ mà các Hoa Tiêu TT vùng hỏa tuyến thường phải thực hiện cho đến tháng 3 năm 1975 là đổ toán Lôi Hổ và bốc…
Page 2 of 7

Who´s online

We have 36 guests and no members online