Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GOOD MORNING VIệT NAM - CÁCH MẠNG LÀ MỘT TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ - .HoaTựDoCali (trịnhkhảihoàng)

Nếu chúng ta đồng tâm tất cả
Lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa
Máu ươm hoa, hoa máu chan hoà
Hoa sẽ nở muôn nhà nhà muôn vạn đóa 
Hoa hạnh phúc, tự do vô giá
Máu căm hờn phun đẫm mới đơm bông. 
(Hoa Tự Do - Đồng Lầy – Khuyết Danh)

Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong chiến tranh do nhận được “món” quà tặng béo bở từ cuộc bàn giao miền Nam Việt Nam theo thể chế Cộng Hòa do Mỹ chủ trương. Nhưng họ đã thất bại trong hòa bình. Sau khi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” thống nhất hai miền Nam - Bắc Việt Nam ! Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết tâm lừa gạt dân chúng với chiêu bài : Đem cả nước vào xây dựng “Xã Hội Chủ Nghĩa” để mau chóng làm cho dân giàu nước mạnh, người người được hạnh phúc…?! Nhưng sau 43 năm nổ lực bóc lột liên tục như loại thực dân mới trên chính dân tộc - đất nước “của” mình. Với biết bao nhiêu là sức người, sức của ... Nhưng trớ trêu là ngày nay Việt Nam đã được cơ quan lượng định quốc tế xếp hạng là một trong số những quốc gia tụt hậu và nghèo đói, đội sổ ăn mày viện trợ, Việt Nam chỉ hơn được vài tiểu quốc thuộc Châu Phi còn đang sinh hoạt ở thời đại bộ lạc kém văn minh nhất trên hành tinh này… ! Cho dù biện minh bằng bất cứ lý do nào đi chăng nửa, Đảng Cộng Sản Việt Nam với độc quyền lãnh đạo vẫn phải chịu trách nhiệm về tình trạng tụt hậu của đất nước, thua kém trong cuộc tiến hóa chung của nhân loại trên đà gia tốc, nền tảng đạo đức, luân lý, văn hóa tốt đẹp được gìn giữ đắp bồi từ thời lập quốc đến nay đã bị suy đồi, phá hoại đến tận cùng gần như ở thời đại man rợ cho dù thân thể con “người” có đội, mặc quần áo phù hoa ngang tầm với trào lưu văn minh tân tiến ...! Nhưng không phải chỉ là ý kiến của cá nhân mà là vấn đề to lớn của toàn thể Cộng Đồng Người Việt trong tâm trạng xót xa, phẫn nộ khi thấy đất nước thân yêu mà tổ tiên của chúng ta đã bao đời không tiếc máu xương, xã thân mở mang và gìn giữ bỗng ngày nay bị bọn Việt gian đem dâng bán cho Tàu kẻ thù truyền kiếp phương bắc ! Riêng với tập thể người Việt đang sinh sống tại hải ngoại, chúng ta có thể căm thù và chống đối những đảng viên và giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng tập thể người Việt hải ngoại vẫn nặng lòng yêu thương Tổ Quốc và Đồng Bào Việt Nam ...! Mối liên hệ tình cảm thật là thiêng liêng và không thể dứt bỏ được. Do đó việc tham gia, yểm trợ đồng bào trong nước nhất tề đứng lên quật khởi cuộc Cách Mạng đấu tranh đánh đổ bạo quyền Việt Cộng là trách nhiệm và bổn phận của con dân Nước Việt mà không thể xảo ngôn, biện luận để tránh né như một kẻ vô tâm ngoài cuộc.

Lịch Sử là dòng sinh mệnh của một Dân Tộc trong tiến trình: Sống - Còn - Tiếp Nối - Tiến - Hoá đến vô cùng trong những điều kiện khắc nghiệt của không gian và thời gian. Lịch Sử là một kết tạo đặc thù, ở đó quá khứ ngàn đời vẫn còn hoài ảnh hưởng tới tương lai qua sự chuyển tiếp của hiện tại, Đất Nước và Dân Tộc như những cổ đại tiềm thức xa thẳm luôn ẩn tàng trong đáy vực tâm hồn, bỗng vùng dậy nổi lên mặt tầng ý thức của cá nhân, rồi sẽ bất ngờ ảnh hưởng vào những quyết định cấp thời trong những giờ phút sinh tử và một con người không thể tách rời được quá khứ cũng như một Dân Tộc không thể đoạn tuyệt được với quá khứ Lịch Sử của giống nòi. Như dòng sông có khúc trong, khúc đục, lúc chảy dạt dào như cơn lũ lục cuốn xiết, lúc êm trôi lững lờ lưu thuỷ hiền hoà… Lịch Sử của một nước nòi cũng như dòng nước thăng trầm, vinh nhục, bình yên qua những giai đoạn hanh thông hay bế tắc. Nếu bị trì trệ, bế tắc và cần phải phá vỡ sự bế tắc lịch sử này, thì cuộc cách mạng sẽ phải xảy ra như một đột biến tương tự như thế “tức nước, vỡ bờ” cuốn trôi tất cả những rác rến tồn đọng, hư hoại, tiêu cực cản đường…! Như vậy ý nghĩa và mục đích của cách mạng là một cuộc đổi đời xảy ra trong một hoàn cảnh bị bế tắc, cần thiết phải đập vỡ những vướng mắc, cản trở của tình trạng, hoàn cảnh để vươn lên trong tiến trình sống còn , tiếp nối và tiến hoá đến vô cùng của một dân tộc. Ý nghĩa của cách mạng là tu chỉnh, là hoàn thiện xã hội để cho sự tương quan giữa người với người được hợp lý hơn, tốt đẹp hơn… Nhân loại đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc cách mạng đổi đời, qua đó giá trị con người đã được nâng cao dần tỷ lệ thuận với sự ý thức về bản thân qua sự thông hiểu những ý niệm : Nhân Bản, Nhân Tính và Nhân Chủ, Nhân Quyền…để mạnh dạn đứng lên tranh đấu đòi lại quyền lợi cho mình, cho gia đình, cho nước nòi và cho toàn thể loài người yếu đang bị bạo quyền cai trị như thận phận loài súc vật !
.Trong Lịch Sử Thế Giới Có Tất Cả Ba Loại Cách Mạng :
- Cách Mạng Dân Tộc : Xảy ra khi một dân tộc nhất tề đồng loạt quật khởi vùng lên chống kẻ thù ngoại xâm đô hộ, giành lại độc lập - tự do cho nước nòi.
- Cách Mạng Nhân Quyền : Xảy ra khi người dân bị bạo quyền cai trị, chà đạp, kìm kẹp như thân phận nô lệ của kiếp trâu cày, ngựa kéo … ! Họ mạnh dạn đứng lên đấu tranh với bạo quyền để giành lại quyền căn bản con người là làm Người sau khi đã ý thức bản thân mình Là Người với giá trị nhân phẩm trong thế giới văn minh hiện tại.
- Cách Mạng Kinh Tế : Xảy ra khi vì bè lũ cầm quyền ngu dốt, bất tài lãnh đạo đã gây nên sự trì trệ, suy xụp kinh tế, tiềm năng phát triển bị ngưng đọng, hư hoại … khiến cho dân chúng lầm than, đói rách, nghèo khổ…! Người dân đứng lên tranh đấu đòi hỏi quyền lợi ấm no và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và đất nước được phồn thịnh.
. Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam :
Với tệ trạng đảng Cộng Sản Bắc Việt cai trị Việt Nam ngày nay đã chín mùi và là đích điểm để cho dân chúng nhất tề đứng lên quật khởi một cuộc cách mạng để chống lại tầng lớp thống trị là một thứ thực dân mới, sống xa hoa, kiêu sa hơn cả giai cấp vua chúa, quí tộc thời phong kiến xa xưa, chúng tóm thu tóm tất cả mọi quyền bính, của cải, tài nguyên của quốc gia rồi chuyển ra ký thác, mua bất động sản, đưa vợ chồng, con cái, thân nhân định cư các quốc gia Âu - Mỹ. Bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản Bắc VIệt này được các thế lực Cộng Sản Quốc Tế do Nga – Tàu tạo dựng ra và dung dưỡng cộng hưởng bởi sự tiếp tay yểm trợ ngầm hoặc lộ liễu của những quốc gia tây phương vốn có hiềm thù với Mỹ, vì Mỹ chủ trương và áp lực giải giao thuộc địa là nguồn lợi nhuận béo bỡ mà họ đã cường quyền xâm chiếm các quốc gia nhược tiểu từ Á Châu – Phi Châu – Trung Đông và Nam Mỹ Châu suốt mấy trăm năm, trước Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt 1945. Sự đô hộ của ngoại bang rất tinh và hiện đại nên đã ẩn dấu được bộ mặt thật dã tâm của đế quốc. Đó là sự đô hộ trên mặt tầng tư tưởng, chi phối, áp đặc đường lối, chính sách và nhất quán thi hành theo chỉ thị của ngoại bang qua tay sai là nhân sự trong tổ chức đảng bù nhìn nhưng cực quyền trên đất nước Việt Nam. Với tư thế trung gian tận thu lợi nhuận, tập đoàn tay sai Cộng Sản Bắc Việt đã nhắm mắt, hy sinh quyền lợi tối thượng bất khả nhượng của Tổ Quốc, quyền được hưởng hoà bình, hạnh phúc, ấm no của toàn dân cho mục tiêu chiến lược trong âm mưu và tham vọng bá quyền bành trướng và thống trị của Tàu cộng tranh giành vị thế siêu cường với Mỹ trên thế giới. Vì thế, chống Chủ Thuyết Cộng Sản, chống Đảng Cộng Sản Việt Nam, chống bọn cầm quyền Hà Nội (CSBV) là chống ngoại xâm trên mặt tầng tư tưởng, là để khôi phục lại nhân phẩm cho con người, đòi quyền làm người trong một cuộc Cách Mạng Nhân Quyền.
Bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng chiêu bài vô sản để cướp đoạt, chiếm hữu tất cả của cải, tài sản của người dân làm của riêng cho chúng và dùng quyền hành từ bạo lực nòng súng, bắt bớ, giam cầm, đoạ đày cả dân tộc… ! Bọn chúng có đủ trí gian manh để hiểu biết hơn ai hết là giai cấp vô sản thực chỉ có trong ý niệm, chứ chưa và không thể trở thành hiện thực trong xã hội Việt Nam. Do vậy, chống Chủ Thuyết Cộng Sản, chống Đảng Cộng Sản Việt Nam, chống bọn cầm quyền Hà Nội (CSBV) cũng là làm một cuộc Cách Mạng Kinh Tế để cho người dân có được đời sống no đủ, an toàn thực phẩm, môi trường trong sạch, tài sản được tư hữu, bảo vệ an sinh, phân chia lợi nhuận tài nguyên đất nước, đời sống kinh tế thịnh vượng, … Cộng Sản Việt Nam với chính sách bần cùng hoá nhân dân để tạo ra tầng lớp vô sản là nghèo hèn kém cõi, ngu dốt tụt hậu, chỉ mong đưọc làm công nhân lao động nặng nhọc giá rẽ mạt, nhễ nhạy nhỏ mồ hôi, máu lệ trong các hãng xưởng do chúng thoả hiệp, ăn chia lợi nhuận với bọn tư sản ngoại quốc, làm nên sản phẩm tại nội địa rồi bán lại giá cao cho dân chúng tiêu dùng là kế sách bốc lột và vắt kiệt sức lao động như thân phận gia súc trâu, ngựa của người dân thật là gian manh, đốn mạt và như thế là đồng nghĩa với “đại công cuộc” ban phát sự cực khổ, nghèo hèn , tủi nhục cho đại đa số dân chúng phải sinh sống mãi mãi một kiếp người hèn mọn trên đất nước Việt Nam tan hoang.
.Tính Chất Của Cách Mạng :
Cách Mạng là một cuộc đổi đời, phá bõ những cái cũ, trì trệ, mục nát, lỗi thời…để xây dựng những định chế mới, tối đẹp hơn, thích hợp với toàn thể nhu cầu đòi hỏi của Dân Tộc trong tiến trình đi lên của thời đại theo qui luật tiến hoá của con người toàn cầu… Cách Mạng là một hiện tượng, thực thể hành động đột biến bùng nỗ sau khi hội tụ tương đối cho tới đầy đủ các yếu tố Thời – Cơ và Nhân Sự .
- Đặc Tính Cách Mạng Bạo lực : Là hành động phá bỏ, huỷ hoại với “cái” giá của sự hy sinh xương máu. Tự Do - Độc Lập - Hạnh Phúc - Ấm No và Hoà Bình không phải là thứ hàng hoá do xin mà có, do nài mà được. Đừng bao giờ có ảo tưởng trông mông vào sự thông cảm và tấm lòng nhân ái, từ bi của kẻ thù, vì Quyền bao giờ cũng đi đôi với Lực tương xứng, kém Lực thì sẽ mất Quyền. Cách Mạng là Bạo Lực nên sự quá khích, tích cực, quá đà là điều tất nhiên trong những ngày đầu của cách mạng bùng lên như đợt sóng tràn dâng. Nhưng cách mạng không chỉ có thuần phá hoại, đập đổ, san bằng, vùi lấp …! Cách mạng phải bao gồm mặt khác quan trọng và tích cực, hướng thượng hơn… Đó là chương trình kiến thiết và xây dựng cách tân cho tốt đẹp hơn. Thiếu kiến thiết, xây dựng thực tiễn cho tốt đẹp hơn thì cuộc cách mạng chỉ là phá hoại và là tội ác được thực hiện trong cơn cuồng nộ là bản năng của thú tánh, ngông cuồng tệ hại !
- Đặc Tính Cách Mạng Lý Tưởng : Mỗi cuộc cách mạng đều có Lý Tuởng cao đẹp hướng dẫn. Lý Tưởng Tự Do - Độc Lập - Hạnh Phúc - Ấm No và Hoà Bình đều là những mơ ước tối thượng của toàn thể nhân loại . Để đạt được những mơ ước đó, loài người đã phải hy sinh biết bao xương máu và cuộc tranh đấu không ngừng cho tới khi thành công. Ý niệm về lý tưởng Tự Do - Độc Lập - Hạnh Phúc - Ấm No và Hoà Bình không phải bỗng dưng trong một ngày mà có ? Đó là kết quả thể nghiệm của muôn ngàn thế hệ trong tiến trình sinh sống, vươn lên, tiến hoá với văn minh tới vô cùng của nhân loại … ! Do đó đấu tranh trong cách mạng cũng là đấu tranh trên mặt Tư Tưởng bằng cả một hệ thống triết học gồm đủ ba tầng: Vũ Trụ Quan – Nhân Sinh Quan – Chính Trị Quan.
Do vậy, ý nghĩa của cách mạng là tu chỉnh, hoàn thiện xã hội đưa Dân Tộc - Đất Nước lên mức cao hơn, tốt đẹp hơn hợp với qui luật tiến hoá của toàn thể nhân loại. Vì thế, đặc tính lý tưởng cũng là đặc tính trí tuệ và là đặc tính chủ yếu của cuộc cách mạng. Trí tuệ sáng suốt xuất lộ tầm nhìn xa, rộng, sâu sắc và thấu triệt dựa trên hệ thống triết học gồm đủ ba tầng cấp: Vũ Trụ Quan – Nhân Sinh Quan – Chính Trị Quan sẽ đưa ra hướng tiến chính xác, vạch ra đường lối rõ rệt, phù hợp với Lý Tất Thắng để lãnh đạo cách mạng đến thành công. Nhưng nhìn ra được mục tiêu và đạt được mục tiêu là hai sự việc khác nhau thật xa như Tri và Hành không cùng đích điểm giai tầng thành đạt tốt đẹp lý tưởng…! Do vậy phải có một Chính Lược Căn Bản. Từ nền tảng tư tưởng này sẽ đề ra một Chiến Lược suốt dọc, chi phối toàn diện cuộc cách mạng, ở đó Chiến Thuật chỉ là những ứng biến khôn khéo, thiện xảo, diệu dụng, thích hợp với từng hoàn cảnh đặc thù cục bộ trong cả hai tầng phá hoại và xây dựng. 

. Phẩm Tính Cách Mạng : Ngoài hai đặc tính Cách Mạng Bạo lực và Cách Mạng Lý Tưởng còn có ba loại Phẩm Tính Cách Mạng đó là : Triệt Để - Toàn Diện - Hướng Thượng . Cách mạng phải có tính triệt để, dứt khoát giải quyết vấn đề tận gốc rễ một lần cho xong, nếu làm trái lại chỉ là thoả hiệp, tránh né để đầu cơ trục lợi …đẩy vấn nạn ra xa cho người khác giải quyết ở tương lai. Cách mạng phải có tính toàn diện bao suốt mọi khía cạnh của vấn đề và sự việc, giải quyết thoả đáng trên mọi mặt, đáp ứng được nguyện vọng của đại khối dân tộc, nếu không như thế chỉ là manh mún, cục bộ, chỉ có lợi cho phe nhóm trong nhất thời mà di hại vô cùng cho dân tộc - đất nước trong mai hậu ! Cách mạng phải có tính hướng thượng, chứng minh được sự cao đẹp, tốt lành của lý tưởng đề ra trong thực tế bằng chính những thành quả của kiến thiết, xây dựng, bảo tồn để phục vụ cho con người, không phải chỉ có trong lý thuyết suông, biện luận, xảo thuật mà là hiện thực, cụ thể xã hội đang là đối tượng của cách mạng . Phẩm tính hướng thượng này sẽ biện minh cho sự chính đáng của bạo lực được dùng để phá hoại cũng như được tận dụng trong kiến thiết, xây dựng . 
. Điều Kiện Của Cách Mạng :
Tiến trình của Cách Mạng là một chuỗi diễn biến cụ thể trong không gian và thời gian và không phải đột nhiên mà có được. Cách Mạng phải đi theo một qui luật tất yếu từ Nhân tới Quả. Khởi điểm của Cách Mạng đã được hun đúc, nuôi dưỡng từ quá khứ bởi ít nhiều trợ duyên rồi theo thời gian, tuỳ theo hoàn cảnh ứng xử, mưu sự mà lớn mạnh như hạt nhân nẩy mầm rồi mọc thành thân cây, lớn mạnh với cành lá rậm chắc, rồi đơm hoa kết quả. Những hoài bão thầm kín của tầng lớp cha, ông thế hệ tiền nhân đã vấp ngã, thất bại vì sự bất lực của bản thân, trước thời thế khó khăn, bất lợi, nan hành, trước kẻ thù cường bạo … Lại trao truyền cho những thế hệ hậu duệ trước khi nhắm mắt lìa đời, nay trở nên dy hệ dũng mãnh trong đời con, rồi truyền tới đời cháu như một bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng “thất phu hữu trách” không thể chối từ vì ơn nước, phước nhà.
Hầu hết mỗi cuộc cách mạng đều có đặc tính văn hoá riêng . Cuộc Cách Mạng 1789 tại France (Pháp) – Âu Châu đã chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng của J.J Rousseau, Montesquieu, Voltaire …Cuộc Cách Mạng 1917 tại Russia (Nga) đã chịu ảnh hưởng tư tưởng Karl Marx. Tất nhiên Cuộc Cách Mạng đánh dấu từ cuộc xuống đường của số đông đồng bào tại Saigon và nhiều tỉnh thành trong nước vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 chống đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng mang sắc thái riêng biệt của truyền thống nước nòi với những ưu điểm của thời đại “tin học” và có tinh thần phản tỉnh, ý thức được quyền lợi căn bản của bản thân và đất nước đã bị tước đoạt, bán rẽ cho ngoại bang sẽ dẫn tới diệt vong trong mai hậu, số đông quần chúng có trình độ hiểu biết những văn minh đang hiện hành trên thế giới và họ tiếp nhận có chọn lọc trong tinh thần can đảm, quyết liệt là kết tinh của chọn lựa và hướng thượng… ! Tính chất ý thức và phản tỉnh toàn diện ở mọi tầng lớp người dân trong xã hội sẽ làm nên đại khối dân tộc với hiểu biết rõ về những chiêu bài chính trị của những thế lực đế quốc, của công cụ đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho Tàu cộng đã và đang đầu độc môi trường, huỷ diệt Dân Việt và xâm chiếm Đất Nước. Sự ý thức bản vị và quyền lợi tốt đẹp của bản thân trong gia đình, xã hội, quốc gia cộng hưởng và đồng tiến với tất cả mọi người đang sinh sống văn minh trên hành tinh này là một thúc đẩy cần thiết như chất xúc tác kết hợp người Việt ở trong nước và hải ngoại thành một đại khối, thống nhất trong ý chí, thống nhất trong hành động, thống nhất trên lập trường Việt, thống nhất trên bản vị nước nòi. Sự thống nhất này sẽ cho ta hai điều kiện cơ bản cần thiết trong cách mạng và rồi dần ta sẽ có đủ:
- Sẽ có được tầng lớp người cấp tiến với năng lực và trí tuệ, vạch được hướng đi tới đúng và chắc cho nước nòi. 
- Sẽ có sự đồng thuận của đại khối dân tộc sau khi đã ý thức, giác ngộ quyền lợi của bản thân, gia đình, xã hội và đất nước để làm thành lực lượng gốc của cách mạng. Tự Lực - Tự Cứu là châm ngôn đã kinh qua lịch sử của dân Việt. Vọng ngoại và ỷ lại chỉ là thái độ ấu trĩ, ảo tưởng, u tối, thờ ơ, nông nỗi, sợ khó, sợ khổ, sợ chết…dẫn ta tới hiểm hoạ diệt vong ? ! Lý lẽ sống còn của dân Việt là ý thức và mạnh dạn đứng lên đồng loạt quật khởi đánh đổ bạo quyền Cộng Sản Bắc Việt để ngõ hầu tiến tới tương lai tốt đẹp hơn .
- Điều Kiện Văn Hoá và Nhân Sự : Trong cách mạng là những điều kiện nội tại. Cách mạng cần phải được yểm trợ, kích thích, cổ võ bằng những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài của của cộng đồng các quốc gia trên thế giới trong tương quan quyền lực và quyền lực giăng mắc chằng chịt mà chúng ta cần phải hiểu biết thấu đáu và vận dụng, điều hợp xem xét thận trọng : Ai giúp chúng ta, hội đoàn từ thiện – xã hội, thế lực công và tư quốc gia, tập đoàn, đại khối, đảng phái, quốc gia bạn – thù, tôn giáo, … giúp những gì, giúp như thế nào, điều kiện thuận - nghịch,… Tất cả những vấn đề như thế cần phải được soi sáng bằng lập trường Việt: Triệt Để - Toàn Diện - Hướng Thượng . Vì công và tội là từ ở những điểm này ! Là Việt gian hay chính nhân yêu nước qua quyết định và hành động để rồi sẽ phải được hay bị người đời bình phẩm và lịch sử phán xét. 
. Đại Giá Của Cách Mạng :
Bọn lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản từ trước 1945 tới nay đã thẳng tay cuồng nộ giết hại lương dân, gây nên biết bao tội ác đối với Dân Tộc - Đất Nước. Chúng thừa biết tội tày trời của chúng đối với đất nước và lịch sử là tội mở toang cửa căn nhà Việt Nam để chào đón từng làn sống xâm thực tràn vào qua “cái”gọi là “Đổi Mới Kinh Tế” và “Đầu Tư”. Hậu quả đã có hơn 3 triệu phụ nữ Việt làm gái mại dâm với nhiều hình thức từ thấp kém, ở khu phố bình dân cho tới hạng cao cấp trong đường dây Sex Tour sang trọng. Chúng kiến thiết phố phường, cao ốc, khách sạn, khu Resort nghĩ dưỡng high class thu lợi nhuận qua các dịch vụ buôn bán phụ nữ là phá hoại nền tảng gia đình bình yên của người Việt quả là thâm độc ! Chúng rất sợ hãi rồi sẽ có một ngày quay lại vòng nạn oan khiên, quần chúng nổi dậy với súng gươm, giáo mác, cuốc sẻng, gậy gộc, bomb xăng … như cơn bão lửa bùng lên lan tràn từ đầu thôn tới cuối xóm sẽ thiêu đốt lâu đài , dinh thự và truy lùng, săn tìm bọn chúng cùng thân nhân mà bắn giết, trả thù như luật tuần hoàn nhân quả , vay trả và trả vay, để rửa thù, phục hận một lần giải quyết cho xong hiểm hoạ nhân tai Việt Cộng của thế kỷ đau thương…! Vì vậy chúng phải đề cương quốc sách đồi truỵ tạo ra những dịch vụ, chương trình kinh doanh ăn chơi hưởng thụ tha hoá ở mọi tầng lớp quần chúng, nhất là giới trẻ... để phá vỡ nền tảng gia đình, đạo đức, luân lý, cương thường … Thanh niên thiếu nữ chỉ biết lao vào việc làm sao để có tiền ăn chơi trác táng và sẳn sàng buông thân đồi truỵ chỉ để có được tiền, nhiều tiền …Tất cả đều có bàn tay của quan chức, cán bộ đảng và nhà nước Việt Cộng tổ chức, quản trị và chúng cũng đã thành công phần nào đưa dân chúng nhúng chàm đen tối và quên đi tội ác của chúng đã gây ra…!
- Khi dân Việt bị bạo quyền Việt Gian Cộng Sản và thân nhân của chúng chiếm lĩnh hầu hết tất cả sinh kế, nghề nghiệp để mưu sinh thì chính Họ phải đứng lên cùng với đại khối quần chúng làm cuộc cách mạng dân sinh để đánh đổ bọn chúng mà giành lại quyền dân sinh cho chính mình.
- Khi dân Việt bị bạo quyền Việt Gian Cộng Sản và thân nhân của chúng tước đoạt nhân phẩm, cai trị như súc vật …thì chính Họ phải đứng lên cùng với đại khối quần chúng làm cuộc cách mạng dân quyền, đánh đổ bọn chúng, giành lại nhân quyền cho chính mình.
- Khi dân Việt bị bạo quyền Việt Gian Cộng Sản và thân nhân của chúng tước đoạt quyền công dân, trấn áp, tù tội mất hết cả sự tự do căn bản của con người…thì chính Họ phải đứng lên cùng với đại khối dân tộc làm cuộc cách mạng dân chủ, đánh đổ bọn chúng, giành lại quyền dân chủ cho chính mình.
Nếu cứ mãi ấu trỉ, thờ ơ, ngu tối sợ khó, sợ khổ và tiếc máu xương thì phải chịu kiếp tôi đòi, đọa đày nô dịch trong đất nước của mình sẽ dẫn đến họa diệt vong…! Vì Tự Do Dân Chủ Hạnh Phúc Ấm No không thể tự nhiên mà có được khi tất cả những quyền căn bản đương nhiên của Dân Tộc - Đất Nước bị bọn cường quyền Việt Gian Cộng Sản cưỡng chiếm, tước đoạt. 
Cuộc Cách Mạng tại Việt Nam tuy sẽ mang nhiều đặc tính và phẩm chất hoà hợp dân tộc. Nhưng tuyệt đối không phải là xử hoà giữa Chính Nghĩa Quốc Gia và Gian Tà Cộng Sản. Vì trên lập trường gốc của dân tộc tức Lập Trường Việt không thể dung thứ, thoả hiệp, chứa chấp tính chất vong bản, phi nhân của Cộng Sản Việt Nam. Do vậy, nhất định chúng sẽ bị tiêu diệt, đó cũng là thi hành đúng với 3 phẩm tính Cách Mạng là Triệt Để - Toàn Diện và Hướng Thượng đã mặc nhiên xác định như tôn chỉ nhất quán. Việt Nam ta có câu:” khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống”, trong Cách Mạng yếu tố Dại và Khôn chưa đủ mà chỉ có biết Qui Luật Cách Mạng để hành động… và hành động đúng lúc tạo thời, phùng thời, đoạt cơ, đúng nơi và hành động phù hợp với Lý Tất Thắng.Đất nước sa vào trong một hầm chông
Không phải một ngày thoát ra được đó
Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió
Phá xích xiềng phải có sức búa đao
Tiếp súng, tiếp gươm bè bạn viện vào
Tiêu diệt yêu ma, thu lại đất trời
Thu lại màu xanh, ánh sáng cuộc đời
Chớp xé trời đen, báo hiệu lũ quân thù
Giờ huỷ thể !
Tôi mong mãi một tiếng gì ?
Như tiếng ầm vang của biển !
Đồng bào tôi cũng mong như thế 
Và hình như tiếng ấy đã bắt đầu !
Bình Minh tới, Bình Minh sẽ tới 
Trong hào quang dữ dội hiển linh
Muôn ầm ầm chấn động trời thinh
Báo hiệu Binh Minh sét nổ !
Ôi,… ghê sợ cả một trời phẩn nộ !!!
Bọn quỉ yêu sẽ tới ngày tận số !
Xác lũ bây sẽ ngập đường phố …
Máu lũ bây hoen ố cà nền trời…
Kèn Tự Do đắc thắng nơi nơi…
Khai mạc Bình Minh , khôi phục cuộc đời
Ngày triệu trái tim bùng nổ tung trời…!!!
(Đồng Lầy – Khuyết Danh 1972. Bình Minh - Aurora Stealth F117)


.Đại giá của cách mạng là sự thành công.
.Đại giá của sự thành công phải đánh đổi bằng máu xương.
.Không có đổ máu, không thể thay đổi được thời cuộc và chỉ có “xương máu mới tạo ra anh hùng” – No Guts No Glories” – Good Morning ViệtNam …!!!
(HTD – TKH – California tháng 8 – 2018)

Rate this item
(0 votes)