Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Từ Trại Giam Đến Trại Guam - Đinh Từ Thức

Posted by June 25, 2021 1850

Từ Trại Giam Đến Trại Guam

Đinh Từ Thức

---oo0oo---

 

Mới đây mà đã 40 năm. Thời gian đi quá mau! Trong cuộc đổi đời 40 năm trước, hầu như mỗi người có câu truyện riêng, có khi cùng một gia đình, truyện mỗi người một khác. Nhân kỷ niệm 40 năm mất Sài Gòn, xin kể lại sau đây đoạn đầu cuộc ra đi của tôi, Từ Sài Gòn đến Guam. Những gì tôi đã trải qua, được ghi lại theo trí nhớ. Những gì không trực tiếp trải qua, được viết theo những tài liệu đã xuất bản.

Mối lo đảo chánh 

Từ tháng Ba, 1975, tin xấu đến dồn dập. Ngày 10, mất Ban Mê Thuột. Bốn ngày sau, Quân Đoàn 2 rút khỏi Cao Nguyên trong kinh hoàng. Ngày 25, Cộng quân tràn ngập Huế. Ngày 26-27, Đà Nẵng hấp hối trong hoảng loạn. Trong cuốn Decent Interval do Random House xuất bản năm 1977, tác giả Frank Snepp, nhà phân tích chiến lược hàng đầu của CIA ở Việt Nam, sau khi mô tả cảnh hỗn loạn tìm đường sống tại Đà Nẵng vào ngày 27 tháng Ba, 1975, đã viết về buổi chiều hôm đó tại Sài Gòn, như sau: Tiếp tục đọc => (Từ Trại Giam Đến Trại Guam)

 

Reader responese: (Từ Trại Giam Đến Trại Guam)

Rate this item
(0 votes)