Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HÀNH QUÂN TRỰC THĂNG VẬN - Hồng Điểu Jo. Vĩnh VNAF.SA

Posted by January 26, 2021 2080

HÀNH QUÂN TRỰC THĂNG VẬN

Hồng Điểu Jo. Vĩnh VNAF.SA

 

Trực Thăng UH là loại máy bay được liên kết mật thiết nhất với các đơn vị Bộ Binh của QLVNCH. Sau khi tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố gia tăng cuộc chiến chống cộng sản ở vùng Đông Nam Á bắt đầu. Năm 1964 Ông đã quyết định đưa quân đội Hoa Kỳ ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, quân số đang từ 16,000 cố vấn quân sự năm 1963, đã tăng lên 525,000 quân tham chiến năm 1967. Khi chính phủ Mỹ quyết định đổ quân vào Việt Nam thì họ cũng đồng loạt đem theo vũ khí, quân trang, quân dụng vào miền Nam, rồi xây cất rất nhiều phi trường và các căn cứ quân sự dưới vĩ tuyến 17, và trên toàn cõi miền Nam Việt Nam. Đặc biệt Hoa Kỳ đã đưa một số lượng khổng lồ máy bay trực thăng 12,000

chiếc sang phục vụ cho chiến trường Việt Nam, chưa kể các trực thăng thuộc khối dân chính quốc phòng như: AIR AMERICA, USOM, USAIDS và của các hãng thầu xây cất như PACIFIC & RMK-BRJ..v.v.. Nhiều nhất là UH-1H. Trực thăng UH Huey Bell Iroquois là loại máy bay tham gia nhiều nhất trên chiến trường Việt Nam, phải kể đến: UH-1A, 1B, 1C, 1D & đa số là UH-1H, động cơ Lycoming T53, 1400HP do công ty Bell Iroquois Helicopter sản xuất. Trước khi Mỹ đem UH-1 vào Việt Nam, thì họ đã viện trợ cho KQVNCH loại trực thăng có trọng tải nhẹ, như: H19 & H34 động cơ nổ, bay chậm, chở được rất ít hành khách và quân dụng.....Tiếp tục đọc ấn vào đây => (HÀNH QUÂN TRỰC THĂNG VẬN)

 

Reader reponse => (HÀNH QUÂN TRỰC THĂNG VẬN)

Rate this item
(0 votes)