Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Từ SÔNG BÉ 1965 đến PHƯỚC LONG 1975 - Trần Lý

Posted by March 06, 2020 4598

Từ SÔNG BÉ 1965 đến PHƯỚC LONG 1975

Trần Lý

---oo0oo---

 

(Phước Long đã được ghi trong lịch sử VN như khởi đầu cho sự sụp đổ của VNCH, rất nhiều bài báo, sách vở đã được viết về Trận Phước Long 1975 từ những bài của các tác giả VNCH đến các bài ‘quân sử’ của CSBV.. Bài này chỉ xin ghi nhận một số chi tiết tại Phước Long trước tháng 12/1975)

● Vài chi tiết về Phước Long : Tỉnh Phước Long phía Bắc giáp Kampuchea, phía Đông giáp hai Tỉnh Quảng Đức và Lâm Đồng, phía Nam giáp Tỉnh Phước Thành, phía Tây giáp Tỉnh Bình Long Phước Long chiếm diện tích 7.490 cây số vuông. Tỉnh lỵ đặt tại Phước Bình còn gọi là Sông Bé Các thay đổi hành chánh :

- 1958 : Khu vực Bù Gia Mập thành quận Phước Hòa , nhưng sau đó bị hủy bỏ. Khu vực Bù Đăng thành Phước Tân và sau đó đổi thành Đức Phong

- 1961 : khu vực Đồng Xoài thành quận Đôn Luân Tóm lại cho đến 4/75 Phước Long có 4 quận : Bố Đức, Phước Bình, Đức Phong và Đôn Luân (theo Đông Tiến trong Nước Tôi, Dân Tôi trang 507)

 

● Sông Bé : Địa danh Sông Bé trong chiến sử Việt-Mỹ thường được hiểu (theo LLĐB) thì là :

Doanh trại LLĐB của Special Force (5 th SF) thành lập vào tháng 4 năm 1965. Trại (hay chính xác là Cơ sở hành chánh được bảo vệ riêng trong vòng rào phòng thủ, nằm cách Tỉnh lỵ Phước Bình khoảng 2 km về phía Tây-Nam. Tên ‘Song Be Base camp’ còn được gọi là SongBe Airfield, Farley Field hay LZ Buttons (FSB Buttons)

Phi trường Sông Bé có phi đạo dài 1036 m, lót vỉ sắt, các C-130 có thể đáp được.

Trại này sau đó phát triển rộng trở thành Căn cứ đóng quân tạm của nhiều đơn vị Hoa Kỳ và khi HK rút quân , căn cứ được giao lại cho QLVNCH

- Tháng 4-1966 : Lữ đoàn 173 Dù HK trú đóng tại đây trong cuộc hành quân Denver

- Tháng 12-1966 đến 2-1967 : Lữ đoàn BB 199th (Light Infantry)

- Tháng 5-6/ 1969 : nơi đóng quân của Lđ 1/ SĐ 1 BB Hoa Kỳ

- Tháng 4-1970 Lđ 2/SĐ 1 Không kỵ trú đóng đến 3/1971 Trận Sông Bé (Tháng 5-1965) Cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963 và sau đó là các cuộc chỉnh lý tranh dành quyền lực của các phe phái trong quân đội VNCH và các đảng phái chính trị đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của Quân lực VNCH. CSBV nhân cơ hội đã tập trung quân địa phương và đưa quân từ miền Bắc xâm nhập trang........(Đọc tiếp)

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Từ SÔNG BÉ 1965 đến PHƯỚC LONG 1975)

Rate this item
(2 votes)