>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Nguyễn Hửu Duệ

Posted by November 02, 2018 2140

Hơn hai trăm năm sau ngày Hoa Kỳ lập quốc, các sử gia Mỹ ngày nay vẫn còn viết sách về cuộc đời của các vị Tổng Thống đầu tiên George Washington, John Adams, Thomas Jefferson…Trong khi đó, các vị vua Việt Nam cùng thời như Quang Trung, Lê Chiêu Thống, Gia Long…chỉ được biết tới rất ít, xa xôi như trong truyện thần thoại. Ước gì bây giờ chúng ta có được những cuốn sách, do những người sống gần các vị vua này viết lại, để soi sáng thêm cho lịch sử, quý biết chừng nào.

 Hy vọng những thế hệ tương lai ......(Tiếp tục đọc thêm)

 

View original post and reply please click here => (Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm)
Rate this item
(0 votes)