>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Yaly 82

Tháng Mười, Nhớ Lại...

(Vương Mộng Long-K20)

---oo0oo---
 


Tháng Mười lại tới rồi! Nếu ở Huế, thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa vào Đông.


Huế tháng Mười, trời mờ sương. Gió nhẹ và se lạnh. Những hàng cây sấu, cây bông sứ, cây phượng, dọc hai bên đường Lê-Lợi, từ chân cầu Tràng-Tiền tới Ga Huế đã trụi lá. Liễu vẫn rũ bên sông, đò vẫn đưa, nước vẫn xuôi dòng, nhưng người qua lại đông hẳn lên vì đang là mùa khai trường, mà con đường này lại có Viện Đại-Học, có Quốc-Học, và có Đồng-Khánh. Bóng bướm vàng đã hiếm, nhưng áo len màu choàng ngoài áo dài trắng, thì nhiều lắm.