Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PHI VỤ VƯỢT BIÊN - KQ Nguyễn Thành Hưng

Posted by July 24, 2020 5285

Đã bao ngày chim xa rừng nhớ núi

Mơ ngày về lặp lại những kỳ công

Cánh chim bằng Thần Tiển giữa non sông

Cùng kình ngư Biển Đông trời dậy sóng

Thương về Bạn tôi Phi Tiển Đặng Đình Phúc

đã sớm lìa đàn trong ngục tù Cộng Sản

 

*** PHI VỤ VƯỢT BIÊN ***

KQ Nguyễn Thành Hưng

 

Cuộc chiến chống Cộng Sản Bắc Việt vào những năm sau cùng của Miền Nam Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới: Chương trình Việt Nam hoá chiến tranh là một thuận lợi lớn cho lý tưởng đấu tranh của Q.L.V.N.C.H. Các Quân Binh Chủng lúc đầu còn đầy đủ tiếp liệu như xăng nhớt đạn dược, nhưng bắt đầu thiếu hụt vào những ngày tháng chót... Riêng phần Phi Đoàn chúng tôi không bị hạn chế những phi vụ không thám và không yểm cho đơn vị quân bạn ở các Tiểu Khu hay Sư Đoàn bộ binh trong vùng trách nhiệm. Trong khi

đó, từ cuối năm 1973 đến đầu năm 1974, tình hình an ninh của nước láng giềng Cambodia do Tướng Lon Nol lãnh đạo (1972- 1975) suy sụp trầm trọng. Về không yểm, KQ Cambodia hoàn toàn tê liệt vì bị các đặc công Cộng Sản Khmer Rouge xâm nhập vào phi trường gài chất nổ phá hủy hầu như hoàn toàn hay một số lớn các loại chiến đấu cơ MiG 17 và Skyraider AD4N mà KQ Cam Bốt sở hữu. Vì sự sinh tồn của chế độ, Tướng Lon Nol vận động chinh phủ Hoa Kỳ can thiệp và yêu cầu Chính Quyền Việt Nam Cộng Hoà trợ giúp về không yểm. Bộ Tổng Tham Mưu đáp ứng yêu cầu của Cambodia ngay vì cho đó là “nhất cử lưỡng tiện” , vừa giúp bạn, vừa bảo vệ cạnh sườn phía tây của Quân Khu III và Quân Khu IV (các tỉnh thuộc miền Nam của VNCH, giáp ranh với Cam Bốt). Sư Đoàn IV Không Quân đặt bản doanh tại Trà Nóc, Cần Thơ, được chỉ thị nhận nhiệm vụ, thi hành trách nhiệm không yểm theo nhu cầu của chánh phủ bạn. (Tiếp tục đọc xin nhấn vào đây)

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Vụ Vượt Biên)

Rate this item
(4 votes)