Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

VÀI SUY NIỆM VỀ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - Anh Phương Trần Văn Ngà

Ngày 2 tháng 11 năm 2018 là ngày Tưởng Niệm - Lễ Giỗ lần thứ 55 Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm cũng là ngày đánh dấu sự sụp đổ của chánh thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cùng nhau đốt nén hương lòng tưởng nhớ công ơn và suy tôn một lãnh tụ quốc gia vĩ đại yêu nước đã khai sáng chế độ, Chính Thể Cộng Hòa - dân chủ pháp trị đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ngược dòng thời gian, một tấm huy chương có mặt trước và mặt sau, nói cách khác có 2 mặt: mặt phải và mặt trái......(Xin đọc thêm)

 

View original post and reply please click here => (Vài suy niệm về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm)

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)