Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bảng Tổng Hợp 3 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ - Phạm Bá Hoa

Posted by February 09, 2022 801

Bảng Tổng Hợp 3 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ

Phạm Bá Hoa

---oo0oo---

 

Song song với các cơ quan hành chánh công nhận quốc kỳ chúng ta, lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta cũng xuất hiện nhiều nơi trên thế giới trong những trường hợp khác nhau nhưng ý nghĩa vẫn là một: "Cùng dựng lại quốc kỳ chúng ta bằng những cách khác nhau". Đồng thời, tại nhiều nơi trên các quê hương thứ hai của Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản, đã dựng lên các Đài Tưởng Niệm và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Chiến Sĩ Quân Lực Đồng Minh. Tại các Đài Tưởng Niệm cũng như Bia Tưởng Niệm, đều có quốc kỳ chúng ta cùng với quốc kỳ của quê hương bản xứ phất phới trên hai cột cờ.

Trích trang 815, 816, và 817 trong quyển "Lược Sử Quân Lực Việt Cộng Hòa, do cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, ông Lê Đình Thụy biên soạn và ấn hành năm 2011. Theo đó thì:

"Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1954 là 150.000 người, phát triển dần đến năm 1975 là 1.025.000 người. Trong 21 năm chiến tranh, đã có 259.300 Chiến Sĩ tử trận + 567.000 Chiến Sĩ bị thương + 34.000 Chiến Sĩ mất tích.

 

Về phía quân đội Đồng Minh, thì:

 

Hoa Kỳ có 58.200 Chiến Sĩ tử trận + 153.400 Chiến Sĩ bị thương + 1.700 Chiến Sĩ mất tích.

Đại Hàn có 5.100 Chiến Sĩ tử trận + 1.000 Chiến Sĩ bị thương + 430 Chiến Sĩ mất tích.

Australia có 430 Chiến Sĩ tử trận + 130 Chiến Sĩ bị thương. Thái Lan có 350 Chiến Sĩ tử trận + 1.300 Chiến Sĩ bị thương.

New Zealand có 60 Chiến Sĩ tử trận + 210 Chiến Sĩ bị thương".

 

Những con số trên đây căn cứ theo tài liệu chưa đầy đủ.....Tiếp tục đọc "Click here" => (Bảng Tổng Hợp 3 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ)

 

Reader Response: (Bảng Tổng Hợp 3 - Đài Tưởng Niệm Và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ)

Rate this item
(0 votes)