>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Cửu Long

Mùa Thu đã đến, cũng vào cùng thời điểm nầy năm 1976 khi tôi còn trong tù cải tạo, vì bị kiết lị không có sức đi lao động nên được điều động vào toán cải hoạt. Rất may trong trại có hai ông bác sĩ quân y nên tôi được điều trị tạm thời.

Tháng ba của tôi là thời điểm đau buồn nhất cuộc đời chiến chinh. Mọi người hay hỏi sao lại tháng ba mà không tháng tư. Tôi thường trả lời, vâng, đối với mọi người tuy là tháng tư đau buồn, nhưng tháng ba là tháng tôi mất nhiều bạn thời chiến của tôi. Chúng tôi di chuyển dọc theo quốc lộ 13 của tháng ba nắng cháy. Nhiều người ngã gục vào tháng ba của lệnh rút quân. Nhiều chiến sĩ QLVNCH đã ra đi không một tiển đưa, không một nén hương cho linh hồn bình yên.

Một mẫu chuyện nhỏ trong cuộc đời tị nạn.

Viết theo lời kể của một HO.