>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Lời giới thiệu:Tôi, Nguyễn Tường Tuấn, cựu Trung uý, Đại đội trưởng Đại đội 7/5 Trinh sát (Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh…
Tôi Nguyễn Tấn Hợi, cựu Trung úy, Đại đội trưởng Ðại Ðội 4/Tiểu Ðoàn 248/ÐP thuộc Liên Ðoàn 925 DP/BT, do Ðại Tá Lại Văn…
( Kính dâng hương hồn anh tôi.)
Một mẫu chuyện nhỏ trong cuộc đời tị nạn.
Tổng hợp theo tài liệu cuả khối Quân sử Phòng 5 Bộ TTM/ QLVNCH.(Phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã tường thuật tại chỗ) *******…
Tại sao Tướng Lê Quang Lưỡng dặn: 'Tôi chết đừng phủ Cờ Vàng?' Vũ Ánh ---oo0oo--- Thời Trung Cổ, các chiến binh người Mông Cổ…

Chuyện đi lính ... Buu Nguyen

Longhai August 13, 2019
Cuối tháng 5/1970, vợ chồng tôi từ Nam vang về Sàigòn lánh nạn “cáp duồn”.