>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Phạm Văn Bản

My POW Story
 
Vincent Phạm Văn Bản
 
---oo0oo---
 
 
 

I would like to share with you the story of the time I left my homeland empty-handed to seek out new opportunities in the United States of America. When my family and I arrived we brought nothing with us but hope for a new life.

Lời Mở: Nhân sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam mở Đại Hội 13 vào năm 2021 nhằm kiên định lập trường là tiếp tục đi theo con đường Chủ Nghĩa Xã Hội nhưng phải hết sức sáng tạo. Theo trang báo SG Giải Phóng, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời.”
Do đó, người viết xin đăng lại bài "đúng nguyên tắc, hết sức sáng tạo và bám sát thực tế" qua chủ đề Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Kính mời bạn đọc thưởng lãm, Phạm Văn Bản

Là người Con Cháu Tiên Rồng
Ðồng Bào ta nhớ thuộc lòng chín kinh
Tiên Rồng thứ nhất xác minh
Song Hiệp Hoàn Chỉnh trọn tình ai ơi
Thứ hai Trầu Cau diễn lời
Thân Thương nguyên lý làm đời sống chung
Thứ ba hướng tới trùng phùng
Chử Ðồng: Bình Ðẳng Tột Cùng là đây
Tiết Liêu thứ bốn dựng xây
An Dân Thịnh Nước xum vầy ấm no
An Tiêm tiếp đến chăm lo
Việc Làng Dân Chủ - đạo phò con dân
Vọng Phu thứ sáu góp phần
Chồng nào Vợ nấy chuyên cần tăng gia
Trương Chi thứ bảy ấy là
Căn nguyên hạnh phúc – tình ta sáng ngời
Mỵ Châu thứ tám dẫn lời
Truyền kỳ Giữ Nước góp đời sĩ phu
Kết bài Phù Ðổng diệt thù
Dấn thân Cứu Nước cho dù gian nan
Chánh thuyết tóm lại chứa chan
Tiên Rồng văn hóa bao ngàn năm qua

(Huấn ca Tiên Rồng, 1982)

Trong hộp thơ của Phạm Văn Bản có số lá thư bạn đọc, một trong giới thanh niên người miền Bắc ngày nay đang du học ở Pháp, đã gởi thư này tâm tình với người viết. Bởi thế, Phạm Văn Bản xin mạn phép quý niên trưởng và anh em để đăng tải thư bạn đọc trong dịp lễ Tạ Ơn năm nay. Phạm Văn Bản cũng xin cảm tạ Ban Biên Tập Hội Quán Phi Dũng cũng như kính chúc quý niên trưởng và các bạn luôn an mạnh, thăng tiến trên đường phục vụ cho quê hương và dân tộc.

 Lấy ngày nghỉ của hãng Boeing người viết về thăm Cố Đô Huế, nơi vua quan Triều Nguyễn trị nước trong 143 năm, để kính cẩn dâng nén hương cầu cho nước thịnh dân an, cùng thành tâm tạ tội với các bậc Khai Quốc Công Thần đang hiện diện trong Thế Tổ Miếu.

Xét quan niệm tổ chức của Ðông phương, chúng ta thấy triều đình hay đảng chính trị thường dựa trên nền tảng vì nghĩa, tụ nghĩa, kết nghĩa. Thành viên tìm đến với nhau, ngồi lại với nhau, cùng nhau làm việc dân việc nước; tức là việc nghĩa, việc công, việc chung. Và những con người vì nghĩa vì dân vì nước mà dấn thân họat động cũng được gọi là nghĩa sĩ, nghĩa quân, nghĩa binh. Tổ chức đặt căn cứ trên động lực tinh thần, một lòng làm việc chung để phục vụ cho quê hương dân tộc, hoặc gây phúc lập đức, sống theo Đạo Sống Việt và “bước đi vào lòng muôn dân!”

 

Từ nghìn xưa, sách sử Trung Quốc từng ghi nhận về trận đánh của lão tướng thời danh Mã Viện ở Giao Chỉ nước ta, và Hòang Đế Quang Vũ của giặc Tàu (Đại Đông Hán) đã tấn phong cho ông là Phục Ba Đại Tướng Quân. Riêng cuốn sách “Mã Viện Truyện” đã trang trọng ghi chép rằng: “Đại Lão Tướng Phục Ba dẫn hơn hai vạn kỵ binh và hai ngàn chiến thuyền, tiến đến đánh chiếm phương Nam. Sau chiến thắng ông đã cho dựng một cột đồng với lời nguyền ‘Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt’” (Cột đồng này mà gãy đổ, thì toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt!)

Page 1 of 2