Kính thưa quý NT và các bạn:
(Vui lòng phổ biến)


Vào ngày 16 tháng 3, năm 1975, một trực thăng võ trang của Phi Đoàn 219 Nha Trang bị SAM7 tan xác trên vòm trời Ban Mê Thuộc gần BCH TĐ53BB của Tr/T Ân (18VBĐL) thuộc SĐ23BB, QLVNCH và tất cả bốn nhân viên phi hành đều hy sinh và bị bỏ lại; khi họ yểm trợ tái chiếm thị xã BMT. Đây là T/T cuối cùng bị bắn tan xác trên cao nguyên nam VN.


Sau 35 tìm kiếm, gia đình của cố Đ/U Dương Đức Hạnh đã tìm được địa điểm lâm nạn của chiếc trực thăng võ trang thiếu may mắn. Khi dân chúng đào xới đã tìm thấy hàng ngàn viên đạn mini-gun và những vãnh vụn của trực thăng và thân xác của những người quá cố đã được dân chúng chôn vội vàng trong ba ngôi mộ trong một thửa vườn ở BMT mà GĐ DĐ Hạnh đã thăm viếng, cầu nguyện, và cúng tế. Dân chúng ở đây cũng đã tìm được một thẽ bài với tên "Nguyễn Văn Ân."

GĐ Hạnh đã liên lạc được với GĐ anh Hùng nhưng không tìm ra thân nhân của hai anh Ân và Nghiêm. Xin quý vị, ai có tin tức về thân nhân nhân của hai anh Ân-Nghiêm, vui lòng liên lạc: Trần Vê, 714-495-8740; hoặc qua email: tranve71@gmail.com, trước ngày 30 tháng 6, 2010.

GĐ Hạnh và Hùng sẽ gặp nhau ở BMT vào đầu tháng bảy, 2010 để lo phần mồ mã, cầu siêu, cúng tế cho phi hành đoàn bị nạn năm xưa. GĐ Hạnh-Hùng xin quý vị vui lòng giúp đỡ về tin tức của Ân-Nghiêm.
GĐ Hạnh-Hùng xin chân thàn cảm ơn lòng từ tâm và thì giờ vàng ngọc của quý vị. GĐ Hạnh Hùng đã chuẩn bị tiền bạc, xin gia đình Ân Nghiêm và quý vị khỏi bận tâm về đóng góp tiền bạc phúng điếu.
Kính chúc quý vị an khang thịnh vượng và suốt đời hạnh phúc sức khỏe.
Xin quý vị rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót trong thư điện này. Kính, TV.