Thân mời các NT/CH tham gia đêm Không Gian Hội ngộ với Hội Ái Hữu Không Quân VNCH/Massachusetts tổ chức tại Boston.