PDA

View Full Version : Hệ-Thống Hướng-Dẫn B.O.B.STn07
01-06-2013, 05:40 AM
HỆ-THỐNG HƯỚNG-DẪN B.O.B.S
KB Đào Đức Vinh


Đôi lời giới thiệu người viết của Cựu Trung Tá Nguyễn Cầu nguyên CHT Trung Tâm 2 Kiểm Báo ở Đà Nẵng:
Anh Đào Đức Vinh tác-gỉa bài viết dưới đây là người CHT Đài Hướng-Dẫn BOBS Pleiku cho tới gìơ phút chót của cuộc chiến. Anh Vinh là một Sĩ-Quan Kiểm-Báo thuộc thành phần ưu tú. Anh đã tốt nghiệp Khóa Sĩ-Quan Hướng-Dẫn Nghênh Cản tại Hoa-Kỳ (Weapons Controller) với lời-phê-chuẩn " Xuất-Sắc " (Outstanding) và Anh cũng tốt nghiệp Khóa Sĩ-Quan Hướng-Dẫn Oanh Kích với lời phê-chuẩn tương-tự. Hai Sĩ-Quan CHT đồng nghiệp với Anh là Anh Trần-Văn-Hàn, CHT Đài Hướng-Dẫn BOBS Sơn-Chà (Đà-Nẵng) đã chết khi ra khỏi tù VC và Võ-Văn-Thông, CHT Đài Hướng-Dẫn BOBS Biên-Hòa đã chết trên đường vượt biển. Với sự hiểu-biết đầy-đủ và cặn-kẽ về Hệ-Thống B.O.B.S.trên thực tế, anh Đào Đức Vinh là nhân chứng đáng tin-cậy nhất về sự xuất-hiện và hoạt-động của hệ-thống này trong Không-Lực VNCH cho tới khi cuộc-chiến chấm dứt.

1- Sự thành hình hệ-thống BOBS:
Vì nhu-cầu chiến-sự ở miền Nam V.N., vào năm 1971, Không-Lực V.N.C.H. tiếp-nhận một số máy-móc và thiết-bị điện-tử để thiết-lập một hệ-thống thả bom chính-xác gọi là hệ-thống B.O.B.S. (Beacon Only Bombing System). Hệ-thống này vận-hành theo nguyên-tắc định-hướng bằng vô-tuyến-đăng (radio beacon) để hướng-dẫn phi-cơ đến mục-tiêu. Ba Đài Hướng-Dẫn được thành-lập và phối trí tại: Đà-Nẵng (Đỉnh Núi Sơn-Chà), Pleiku và Biên-Hòa. Về mặt thống-thuộc, tổ-chức và điều-hành, hệ-thống Hướng-Dẫn này được sát-nhập vào tổ-chức của Liên-Đoàn-Kiểm-Báo, thuộc Không-Lực V.N.C.H., một tổ-chức mà trước đó chỉ bao gồm các Trung-Tâm và Đài Kiểm-Báo. Để dáp-ứng kịp thời nhu-cầu chuyên-viên điều-hành Hệ-Thống Hướng-Dẫn, một số Sĩ-Quan và Hạ-Sĩ-Quan chuyên-viên đương-nhiệm của hệ-thống Kiểm-Báo được chỉ-định thụ-huấn đặc-biệt về hệ-thống B.O.B.S. trong đó chủ-yếu có chương-trình thực-tập thật sự với phi-cơ trong các phi-vụ huấn-luyện , để đảm-bảo hiệu năng tối đa cho công-tác hướng-dẫn. Sau một thời-gian huấn-luyện ngắn, khi các trách-vụ Hành-Quân và Kỹ-thuật đã được đảm-bảo, các Đài Hướng-Dẫn B.O.B.S. được lần-lượt xác-định sẵn-sàng Hành-Quân ( Operational ready ), và chính-thức hoạt-động thật sự ngay sau đó, với thành-phần điều-hành thuần túy là các Sĩ-Quan, Hạ Sĩ-Quan chuyên-viên của Không-Lực V NCH.

2-Tổ chức:
Một Đài BOBS gồm có 3 Ban :
Ban Hành-Quân, Ban Bảo-Trì và Ban Hành-Chánh và Văn-Thư.

3-Máy móc trang bị:
Máy móc trang bị cho một Đài thường rất gọn nhẹ đáp ứng cho nhu-cầu di-động mau lẹ và đáp ứng cho các chiến-trường khác nhau. Một chiếc trực-thăng CH-47 có thể đủ để di chuyển cho một Đài (Điều này đã được chứng minh khi KQVN di-chuyển Đài BOBS từ Phi-Trường Phú-Bài về đỉnh đồi 625 trên Bán Đảo Sơn-Chà).
Đài BOBS được trang bị:
-Một Antenna đĩa để theo dõi và Lock-In phi-cơ di-động.
-Một máy phát điện nhỏ dùng riêng cho hệ thống Computer.
-Một hệ thống Computer gồm:

* Unit 1- Nhận các yếu-tố về tốc-độ, độ-cao của phi-cơ xử dụng cho phi-vụ thả bom và sẽ Lock-In tín hiệu dội về của phi-cơ này.
* Unit 2- Nhận các yếu-tố nhưloại bom xử-dụng, tốc-độ và hướng gío trên mục-tiêu cũng như Nhiệt-độ, hướng bay (Heading to Target) của phi-cơ để tới mục tiêu.
* Unit 3- Giữ vai-trò quan-trọng nhất Unit 3 sẽ xác-định khi nào bắt đầu 10 giây " Đếm ngược" (10 seconds of Countdown Tone). Hoa-tiêu nếu vào đúng đường bay, sẽ nghe tiếng máy đếm ngược từ 10 lui lại tới 0 (Zero). Tới 0 Hoa-Tiêu sẽ bấm nút thả bom.
* Unit 4- Chuyển các tín hiệu dội về của phi-cơ đang thi hành phi-vụ và trình bày trên Plotter để theo dõi đường bay vào mục tiêu.

4-Mô tả một phi-vụ thả BOM bằng BOBS:
Đài BOBS nhận hướng dẫn các phi-vụ oanh-tạc qua Đoản Lệnh Hành-Quân (Frag order) xuất phát từ Bộ-Chỉ-Huy Hành-Quân Không-Quân hay Trung-Tâm Hành-Quân Không-Trợ.

Để sửa soạn cho một phi-vụ thả bom, tại Đài BOBS :

A- Toán Bảo-Trì phải mở toàn bộ các máy ít nhất 1 tiếng đồng hồ trước phi-vụ

B- Sỉ-Quan điều-hành Hành-Quân sẽ xử-dụng bản đồ tỷ lệ 500.000, chấm tọa-độ thật chính-xác các mục tiêu (nếu bản-đồ bị nghi-ngờ là quá cũ, không-ảnh sẽ được xử-dụng để điều-chỉnh), vẽ trước đường bay (Attack Heading) chính và đường bay phụ. Đưa các yếu tố ở phần 1 vào hệ-thống Computer. Kiểm-chứng theo hàng ngang và hàng dọc đối với mục-tiêu để xác định tọa-độ mục tiêu là "Địch", cũng như xác định vị-trí "Bạn" ở gần mục-tiêu (nếu có). Thử các tần số chính và phụ.

C- Đến giờ H+1. Thường Đài Kiểm-Báo bàn giao các phi-cơ thi-hành phi-vụ thả bom cho Đài BOBS. Đài BOBS sẽ nhận lãnh và bắt đầu hướng dẫn. Sĩ-Quan Hướng Dẫn sẽ hướng Antenna đĩa về phía phi-cơ cho đến khi "Lock-on" được trên màn ảnh (Scope) có nghĩa Computer đã ghi nhận vị-trí của phi-cơ và sẵn-sàng phát tín-hiệu hướng dẫn dưới dạng Code Morse để cho hoa tiêu điều-chỉnh đường bay đúng trong hành lang để tiến tới mục-tiêu (beacon homing). Hành lang là một Hành Lang Không Gian có bề ngang từ 10 mét tới 20 mét, được chỉnh trước trong Computer. Trục giữa của hành-lang sẽ là trục thả bom. Qua hai yếu-tố trên chúng ta sẽ hiểu ngay rằng sai biệt "Chính-xác" cho phép có thể là 10 mét hay là 20 mét đối với mục-tiêu.
- Nếu hoa-tiêu bay đúng trục hành lang sẽ không nghe thấy tín hiệu Morse.
- Nếu hoa-tiêu bay lệch sang phải, hoa-tiêu sẽ nghe thấy tín-hiệu morse của chữ A (._) hoa-tiêu phải chỉnh phi-cơ sang trái.
- Nếu hoa-tiêu bay lệch sang trái, hoa-tiêu sẽ nghe thấy tín-hiệu morse của chữ N (_.) hoa-tiêu phải chỉnh phi-cơ sang phải.
Ngoài ra, nếu hoa-tiêu điều chỉnh sai như bay ngược hướng vào Hành Lang, tín-hiệu Morse đánh càng nhanh, và càng lại gần hành lang thì nhịp âm-thanh morse càng chậm lại cho đến khi lọt vào trong hành lang. Sau khi đã nằm trong hành lang, hoa-tiêu sẽ giữ đúng hướng cho tới 10 giây sau cùng trước mục-tiêu, máy sẽ đếm ngược (Countdown) từ 10, 9, 8, 7... đến 0 và hoa-tiêu bấm nút thả bom. Nếu hoa-tiêu bay lệch đường ở 30 giây sau cùng thì máy sẽ không phát ra lệnh Đếm Ngược, hoa tiêu sẽ vào mục-tiêu lần thứ 2.
Thường thì các phi-vụ thả bom hay hỏa-công đều thi hành từ cao-độ 30,000 feet-35,000 feet nên súng phòng không của địch không bắn tới, ngoại trừ hỏa-tiễn phòng-không (SAM 2-3).

5-Các thành tích:
Trong cuộc chiến, BOBS đã cùng các Phi-Đoàn Khu-Trục và Vận-Tải đã đạt được những thành-tích vang dội khiến cho Việt-Cộng la hoảng trên Đài Phát Thanh Hà-Nội rằng B-52 của Hoa-Kỳ đã trở lại Chiến Trường Việt-Nam. Những phi-vụ đã được BOBS hướng dẫn:
- Thả Bom thanh toán mục-tiêu.
- Đánh Hỏa-Công.
- Thả-dù tiếp tế.
Những thành-tích điển-hình nhất sau đây đã được ghi nhận:

* BOBS Sơn-Chà: Đánh Hỏa-Công giải tỏa Thường Đức. Đánh bom đường mòn Hồ-Chí-Minh.

* BOBS Pleiku: Đánh cầu Diên Bình trên Quốc-Lộ 14. Cầu Diên Bình nằm ở Địa-thế hiểm-trở, phòng-không dầy đặc, con đường đưa xe tăng T-54 từ ngã Kampuchia vào Vùng II Chiến-Thuật. CHT Đài BOBS Pleiku đã hướng dẫn phi-vụ này gồm 2 đợt:
- Đợt 1 gồm 16 chiếc phi-cơ A-37 cất cánh từ Phi trường Phan-Rang thả bom diệt các chốt phòng không.
-Đợt 2 gồm 16 chiếc A-37 thả ngay trên cầu và đã phá xập cầu.
Sau cuộc oanh-tạc, không-ảnh đã xác nhận. BOBS và các Hoa-tiêu A-37 được tưởng thưởng huy-chương và 200,000 đồng VN từ Trung-Tướng Tư Lệnh Vùng II CT Nguyễn-Văn-Toàn.

* BOBS Biên-Hòa: Hướng dẫn thả-dù tiếp-tế chính xác cho Tống-Lê-Chân, An Lộc, hướng dẫn nhiều phi-vụ đánh Hỏa-công giải tỏa áp lực của VC.

Nếu trong cuộc chiến chống cộng, vào những năm tháng 1973-1975, chúng ta không bị cắt giảm số bom, đạn dược tiếp-viện qua chương trình viện-trợ Quân-Sự với khả-năng thanh-toán mục-tiêu trong moị thời tiết, BOBS và các Phi-Đòan của KQVN chắc-chắn còn có thể tạo nên nhiều thành-tích đóng góp hữu-hiệu cho cuộc bảo-vệ tự-do cho Miền Nam Việt-Nam.

KB Đào Đức Vinh