PDA

View Full Version : Thành Kính Phân Ưukhongquan2
11-17-2012, 08:58 PM
Phân Ưu
---oo0oo---

Cựu Trung Tá Không Quân Bùi Gia Định
Cựu Phi Đoàn Trưởng PĐ524 Thiên Lôi
Cựu Tham Mưu Phó Hành Quân SĐ2KQ

Vừa tạ thế ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại Philadelphia.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình KQ Bùi Gia Định về sự mất mát to lớn nầy.
Nguyện cầu hương linh KQ Bùi Gia Định sớm Vãng Sanh Cực Lạc.

Toàn thể nhân viên Khối Đặc Trách Khu Trục/BTLKQ

KQ Lê Như Hoàn

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1336405455.jpg