PDA

View Full Version : Thư Mờikhongquan2
07-13-2012, 07:33 AM
Trân Trọng Kính Mời
---oo0oo---

Quý Niên trưởng, Quý chiến hữu Không Quân, Gia đình và Thân hữu
tham dự buổi ra mắt thơ

CUNG TRẦM TƯỞNG
Một Hành Trình Thơ
(1948-2008)


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd1/HQPD_1342165167.PNG