PDA

View Full Version : Những Bài Thơ Về MẹHa Vo
05-09-2012, 04:41 AM
Để Nhớ Về Mẹ... ( Thơ Đỗ trung Quân )


<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/Mo6XDOuRy5E?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/Mo6XDOuRy5E?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười- Thơ Trần Trung Đạo, tác giả diễn ngâm


<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/9Oa5pMaWx_c?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/9Oa5pMaWx_c?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Nhớ Lằn Roi Của Mẹ thơ Trần Kiêu Bạc, diễn ngâm: Hồng Vân


<object width="640" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/PNwweG0NN1I?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/PNwweG0NN1I?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>


Nhật Ký Của Mẹ nhạc Nguyễn Văn Chung, Trình bày Hiền Thục


<object width="640" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/syhQxY93GxY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/syhQxY93GxY?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Hoanghac
05-10-2012, 09:46 PM
Nắng Mới
thơ Lưu Trọng Lư
Hoàng Oanh diễn ngâm<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AQzaQ1ssKnQ?&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AQzaQ1ssKnQ?&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Ha Vo
08-26-2012, 09:39 PM
Những Vần Thơ Về Mẹ

<object width="853" height="480"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/jD5wJMTjYtc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/jD5wJMTjYtc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

nangcali
08-27-2012, 06:40 AM
http://i370.photobucket.com/albums/oo143/bamtboo/134612826028774-1.jpg