PDA

View Full Version : Hùng ca - Đoàn Văn Công Chí Linhchimtroi
04-07-2012, 03:23 AM
Thân mời quý NT và quý bạn cùng nghe lại một số nhạc phẩm hùng tráng do Đoàn Văn Công Chí Linh thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vũng Tàu trình bày. Đây là ca đoàn bật nhất của ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn trước năm 1975 với kỷ thuật hát bè điêu luyện. Những bài hát được thu âm trước năm 1975 nên âm thanh không được tốt lắm và phần nhiều xữ dụng nhạc cụ đơn giản, có lẽ để thích hợp cho cán bộ về công tác ở nông thôn như tên gọi.
/listnhac/hungca/XDNT.jpg

<iframe src="/listnhac/hungca/Chilinh1.html" scroll="no" border="no" height="320" width="470"></iframe>