PDA

View Full Version : Đón Xuân Nhâm Thìn !Thien nhat
01-03-2012, 08:24 PM
Đón Xuân Nhâm Thìn !

Ly rượu trên tay đã cạn dần ,
Chờ nghe tiếng pháo đón mừng Xuân .
Giao thừa pháo nổ chào Xuân mới ,
Xuân của muôn người tươi thắm Xuân .

Xác pháo tan hồng Xuân vẫn Xuân ,
Mừng Xuân cầu chúc với đôi vần .
Hạnh , An , Vinh , Phú , tăng Nhân thọ ,
Mai nở tưng bừng đón Chúa Xuân ...

Hoàng-Hạc .
THT. 2012