PDA

View Full Version : độc ngữ _ đà điểu già văn nghệPhiLan
11-27-2011, 06:23 AM
Con đà điểu đã biến thành biểu tượng
nhân sinh quan trên chiếu rách ăn mày
Sức mạnh vô song vĩ đại cẳng dài
Chạy nước rút tranh giành tiền Mỹ
Đào lỗ sâu dấu mặt thật lâu thật kỹ
không dám nhìn bạo lực diễn hành

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd/HQPD_1322385746.jpg

Những khi ấy
quạ khoang khiêu vũ liên hoan
kên kên rỉa tim đời sống
Những khi ấy
dạt dào cảm hứng
Vũ Di trà Hồ Điệp ngâm thủ bút lăng nhăng
triện son mốc meo bệ rạc

Những khi ấy
vết thương thuyền nhân mưng mủ
bị nhiễm trùng bằng châu ngọc thi ca
Nỗi thống khổ con người không phải đô la
Thơ cần thét vang khúc hùng ca
đầy trang quảng cáo

Những khi ấy
ngậm miệng ăn tiền giả đò lơ lơ láo láo
cháy nhà hàng xóm chưa tới nhà mình
thái độ bốn-mươi-năm-văn-chương bần tiện

Những khi ấy
whisky phước thiện
uống mồ hôi ca sĩ hám danh
thống lĩnh đỉnh cao nói phét tài tình

Những khi ấy
hình ảnh thi ca toàn mủ
bọ nước: anh hùng
ăn cắp: vĩ nhân
quốc gia: cộng sản

Những khi ấy
cúi đầu đi tăm tối
ngửa tay cầm bố thí welfare
thỏa hiệp ngầm với tướng cướp lâu la
chỉa sẻ máu của đồng bào đồng nghiệp

Những khi ấy
lêu bêu ngày dài khốn kiếp
vẫn dối gian học thói Nễ Hành
vẫn miệng tanh dở giọng Phùng Hoan

Những khi ấy
họng súng đen ngòm dí sau lưng
răn đe người công chính
Sự thật triển lãm từng giờ đau điếng

Đà điểu nhắm mắt: Mù
Đà điểu bịt tai: Điếc
Đà điểu buộc miệng: Câm
Đà điểu trói tay: Sợ hãi viết

Nhưng đà điểu chưa chết
đà điểu còn oanh liệt
với nhân sinh quan
trên chiếu rách ăn mày...

PS: ... là một trong những bài thơ trong tập bản thảo Độc Ngữ của Duyên Anh... Cóc tui không biết nhiều về không-khí-chính-trị ở nước ngoài, nên không dám lạm bàn... nhưng rất hâm mộ Duyên Anh, nên chia sẻ cùng anh em trong Hội Quán...