PDA

View Full Version : Mến Tặng HaVo & LyLy - Bridge Over Troubled Watersaomai
09-10-2011, 09:17 AM
<BR><IMG SRC=" http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315646051.jpg">

http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315646187.mp3

lyly
09-10-2011, 05:46 PM
http://i876.photobucket.com/albums/ab330/chauthi2010/Hoamai.jpg

Tuyệt quá chị Sao Mai ơi, em đã nghe đi nghe lại mấy lần hôm nay. Bài hát và hình ảnh dễ thương lắm.
Cám ơn chị Sao Mai thật nhiều.

lyly