PDA

View Full Version : Trang Nhạc TìnhPhieuBong
08-06-2011, 04:35 PM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1312648260.jpg

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1312704350.mp3

PhieuBong
08-11-2011, 02:56 PM
“Chiếc Lá Cuối Cùng” nghe tên bài hát ai cũng nghĩ đến nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh.Nhưng có một “Chiếc Lá Cuối Cùng” của nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn (1924-2001)-một trong năm ca khúc cuối đời mới nhất của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được phổ biến năm 2004, sau ba năm kể từ ngày ông mất.
Năm 2000, ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Những ngày sau ông tỉnh lại nhưng không còn nói được, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2001.
PB.

http://hoiquanphidung.com/user-upload/users/HQPD_1313074137.jpg

/user-upload/users/HQPD_1313077948.mp3

PhieuBong
09-05-2011, 11:10 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315220708.jpg
/user-upload/hqpd1/HQPD_1315220832.mp3

PhieuBong
09-12-2011, 05:54 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1315806421.jpg
/user-upload/hqpd1/HQPD_1315806621.mp3

PhieuBong
09-20-2011, 09:49 AM
http://hoiquanphidung.com/user-upload/hqpd1/HQPD_1316511769.jpg
/user-upload/hqpd1/HQPD_1316511884.mp3