PDA

View Full Version : Phải Lên TiếngNhư Mây
07-20-2011, 11:00 PM
Gió Nổi Cơn Giông
Tiếng hát: Tâm Thư
Thơ: Thiên-Anh (DT BĐ)
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa âm: Đặng Vương Quân

<iframe width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/kSoStgPG1uk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Như Mây
07-20-2011, 11:03 PM
Phải Lên Tiếng
Sáng tác: Anh Bằng
Ca đoàn Ngàn Khơi và Asia

<iframe width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/Lc8-oChDaCQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Như Mây
07-20-2011, 11:07 PM
Cả Nước Đấu Tranh
::: Anh Bằng :::

<iframe width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/VYW9CLAvhJI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>