PDA

View Full Version : Tim thông tin thiều úy phạm tấn đức pđ 821 tinh long 07



yeu_linh_vnch
04-29-2011, 05:27 PM
Thiếu úy Phạm Tấn Đức hy sinh vào sáng ngày 29/04/1975 cùng với PHĐ 821 tinh long 07
Các NT nào là bạn của th/u Đức hay các NT hoc khong quân lúc du học bên Mỹ xin cho biết thông tin về th/u Đức trước lúc cất cánh thực hiện phi vụ cuối cùng vào sáng 29/04/1975 cùng với PHĐ 821 , NT nào có hình ảnh về th/u Đức xin post lên để gia đình thân nhân th/u Đức dược thấy lại người anh hung của KQVN.thiếu úy Phạm Tấn Đức du hoc tại Mỹ năm 1971