PDA

View Full Version : Tin BuồnPS khoá 72G
12-19-2010, 06:28 AM
Chào bạn.... From hanghac
Bạn làm ơn đưa mẫu tin nầy lên HQPD giùm.

Nhạc phụ của anh Đặng Văn Do khóa 73C vừa tạ thế hồi 21g ngày 18 tháng 12/2010 tại VN.Dự kiến tẩn liệm vào lúc 15g ngày 19/12/2010 và đưa đi hỏa thiêu lúc 05giờ ngày 21/12/2010.
Cám ơn bạn đã giúp đở gởi thông tin này lên cho AE cựu SVSQ LK 72 &73