PDA

View Full Version : Thông báoThienbang
09-21-2010, 10:21 AM
Thông Báo
Chúng tôi có tìm thấy một hài Cốt của một Quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức thuộc tỉnh Daklak(cũ) có Thẻ Bài ghi rõ họ Tên là Nguyễn An Khang , số Quân là 68/144681 , loại Máu B.RH

Vậy nếu Ai là Thân Nhân của Quân Nhân đã hy sinh nói trên xin vui lòng liên lạc ĐT: 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp Nhung) để nhận lại Hài Cốt