PDA

View Full Version : Đừng Buồn Nưả ANh Hởi - Minh TuyếtThDaiHan
03-27-2008, 08:31 PM
<center>
Thân tặng cb HTL ... Bạn hiền gân cuả tôi .... :D <br />

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wvMMhrU32-g&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wvMMhrU32-g&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center>