PDA

View Full Version : Thư mời họp mặt KĐ51/SĐ1KQDelta-Foxtro
05-15-2010, 12:48 AM
http://i298.photobucket.com/albums/mm262/dai_nguyen/thumoi.jpg