PDA

View Full Version : Thông Báo #6 Hội Ngộ LK Trực Thăng Quốc Nội July -04-2010PS khoá 72G
04-05-2010, 12:55 AM
Thông Báo #6
Hội Ngộ LK Trực Thăng Quốc Nội July -04-2010

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1255303396.JPG

Ban Tổ Chức Liên Khóa Trực Thăng thụ huấn tại Quốc nội mời quý Niên trưởng ,quý anh,quý bạn xem qua thông báo # 6

I ** Danh sách ghi danh được update mới nhất cho ngày hội ngộ của chúng ta ( Ngày 02 tháng 4-2010 )

II** V/ v Ghi danh tham dự phần Văn Nghệ "Cây Nhà Lá Vườn". Tât cả quý Anh Chi Em có tinh thân nghệ sĩ cho đêm vui Hội Ngộ. Vui lòng liên lạc qua Email ghi danh để được sắp xêp chổ trước với Trưởng ban Văn Nghệ anh Đinh tiến Nghĩa xin Cho biết :
** Quý Danh Anh, Chị ,Em ( người trình diễn trên sân khâu )
** Tên Bản nhạc. ..tên Nhạc sĩ ...và tên của điệu nhạc.

*** "Chi Dinh" <lazy1chi@yahoo.com> , hoặc cell phone # (626) 235-2047.


III*** Chúng tôi ước mong quý Niên trưởng, quý Anh Chị, quý bạn và Thân Hữu K/Q, nhiệt tình tham gia ghi danh tham dự ( phần cuối có địa chỉ để quý vi liên lạc ghi danh )

Danh Sách Update UH-1 Hội Ngộ Ghi Danh
Tham dự L/KTrực Thăng Hội Ngộ July -04-2010
1. Trương công Bình IP 245 2ng
2. Đinh tiến Nghĩa IP 245 2ng
3. Nguyễn Chân Hải K4 245 2ng
4. Nguyễn văn Phước K4 2ng
5. Lê văn Út IP 245 2ng
6. Nguyễn văn Hảo K4 2ng
7. Bùi Đẹp k4 2ng
8. Trần việt Hỷ K4 2ng
9. Nguyễn văn Thân IP245 2ng
10. Đào bá Hùng Vip245 2ng
11. Lê Đình Hải Vip 245 2ng
12. Vũ khắc Chung k4 2ng
13. Vũ xuân Quãng k4 245 2ng
14. Huỳnh hạnh kim Hồng IP 245 2ng
15. Trần Thanh Thiếc K4 2ng
16. Nguyễn đình Chí k4 2ng
17. Nguyễn văn Nghiêm k4 2ng
18. Đổ chi Quãng K4 2ng
19. Phan tấn Thành IP 233 2ng
20. Nguyễn văn Bằng IP 233 2ng
21. Lê văn Lộc 6HTTT
22. Nguyễn Văn Đaị 3HTTT
23. Huỳnh kim Thanh 3HTTT
24. Nguyễn Hào IP PD 233
25. Hồ minh Thiện 6HTTT
26. Đăng Lập HTTT 6HTTT
27. Nguyễn khắc Nguyên6HTTT
28. Nguyễn Phi Hùng
29. Đan trường Thanh 6HTTT
30. Nguyễn Hữu Đức 5HTTT
31. Nguyễn Tấn Hùng 5HTTT
32. Nguyễn văn Thu IP
33. Phan Khanh Thoại IP
34. Ngô Thanh H IP uấn IP
35. Phạm Sơn IP
36. Huỳnh Liên VIP
37. Thái Văn Chính IP
38. Ngô Phương K5
39. Nguyễn Minh Đức k2
40. Lê kim Hùng K5
41. Trần Văn Gia
42. Chung văn Quảng 73E TH
43. Nguyễn Phước Thiện 44 QS TH
44. Nguyễn Việt Hùng 44 QS TH
45. Ky Dang K3
46. Trần văn Thôn K6
47. Lam Chi Hao K3
48. Hồ Thanh Hải IP
49. Buì văn Út IP
50. Đàm khánh Thụy TH 221
51. Dương Thanh Bình TH 72E
52. Phan Tony (Toàn) K4
53. Lê ngọc Thảo K5
54. Vòng A Dưỡng 44QS TH
55. Cao manh Hung IP
56. Trần đình Chí IP
57. Nguyễn văn Minh IP
58. Nguyễn hữu Phượng K4
59. Nguyễn hữu Phúc IP
60. Nguyễn văn Thanh 43 QS TH
61. Le Van Lam 72A TH
62. Tran duong Vinh K9 HTTT
63. Tran dinh Nam 73C TH
64. Nguyễn văn Tốt 72G TH
65. Phan hữu Tâm IP
66. Nguyen van Bong 72H TH
67. Hà Bá K4
68. Tran hon Dan K4
69. Nguyen thanh Thi TH
70. Nguyen Do TH
71. Huỳnh văn Tỷ K4
72. Bùi Quang Chính VIP
73. Bùi Thanh Vân 72C TH
74. Trân ngọc Sơn 72H
75. Nguyễn tấn Thành 72A
76. Trương văn Vinh VIP 213
77. Lê ái Lý 72G TH
78. Vũ tất Thắng VIP TTHL/KQ
79. Hoa Tươi TH
80. Truong Van 72GTH
81. Huỳnh bá Hùng 237 TH
82. Nguyễn văn Thanh VIP 233
83. Tăng Được 72G TH
84. Nguyễn văn Chơn 72G TH

Tổng số người tham dự: . 160 ( ngày 04 tháng 4-2010 )

Thay đổi hay bổ túc chi tiết tham dự trên xin liên lạc :
Nguyễn văn Phước : tn_nguyen335@yaoo.com
hoặc admin@hoiquanphidung.com

LIÊN LẠC GHI DANH :
• Nguyễn chấn Hải :714- 636- 2526 & 714 -270 -7077, email: boyngy3@yahoo.com
• Nguyễn văn Phước 714- 683- 3387, email : tn_nguyen335@yaoo.com
CHI PHIẾU XIN GỞI VỀ:
Nguyễn chấn Hải 11611 Wasco Rd . Garden Grove,CA.92841
Lệ phí tham dự là $50 Mỹ Kim/ 1 người ( Gởi chi phiếu trước 30-5-2010 Thank you )

Thaymặt BanTổ ChứcHội Ngộ LKTrựcThăng Quốc Nội July04/7-2010
Khóa Sinh K-4 HTTT Nguyễn văn Phước Kính Chào Đoàn Kết.
--------------() () ____________

Thaan
04-22-2010, 12:44 AM
Thông Báo #6
Hội Ngộ LK Trực Thăng Quốc Nội July -04-2010

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1255303396.JPG

Ban Tổ Chức Liên Khóa Trực Thăng thụ huấn tại Quốc nội mời quý Niên trưởng ,quý anh,quý bạn xem qua thông báo # 6

I ** Danh sách ghi danh được update mới nhất cho ngày hội ngộ của chúng ta ( Ngày 02 tháng 4-2010 )

II** V/ v Ghi danh tham dự phần Văn Nghệ "Cây Nhà Lá Vườn". Tât cả quý Anh Chi Em có tinh thân nghệ sĩ cho đêm vui Hội Ngộ. Vui lòng liên lạc qua Email ghi danh để được sắp xêp chổ trước với Trưởng ban Văn Nghệ anh Đinh tiến Nghĩa xin Cho biết :
** Quý Danh Anh, Chị ,Em ( người trình diễn trên sân khâu )
** Tên Bản nhạc. ..tên Nhạc sĩ ...và tên của điệu nhạc.

*** "Chi Dinh" <lazy1chi@yahoo.com> , hoặc cell phone # (626) 235-2047.


III*** Chúng tôi ước mong quý Niên trưởng, quý Anh Chị, quý bạn và Thân Hữu K/Q, nhiệt tình tham gia ghi danh tham dự ( phần cuối có địa chỉ để quý vi liên lạc ghi danh )

Danh Sách Update UH-1 Hội Ngộ Ghi Danh
Tham dự L/KTrực Thăng Hội Ngộ July -04-2010
1. Trương công Bình IP 245 2ng
2. Đinh tiến Nghĩa IP 245 2ng
3. Nguyễn Chân Hải K4 245 2ng
4. Nguyễn văn Phước K4 2ng
5. Lê văn Út IP 245 2ng
6. Nguyễn văn Hảo K4 2ng
7. Bùi Đẹp k4 2ng
8. Trần việt Hỷ K4 2ng
9. Nguyễn văn Thân IP245 2ng
10. Đào bá Hùng Vip245 2ng
11. Lê Đình Hải Vip 245 2ng
12. Vũ khắc Chung k4 2ng
13. Vũ xuân Quãng k4 245 2ng
14. Huỳnh hạnh kim Hồng IP 245 2ng
15. Trần Thanh Thiếc K4 2ng
16. Nguyễn đình Chí k4 2ng
17. Nguyễn văn Nghiêm k4 2ng
18. Đổ chi Quãng K4 2ng
19. Phan tấn Thành IP 233 2ng
20. Nguyễn văn Bằng IP 233 2ng
21. Lê văn Lộc 6HTTT
22. Nguyễn Văn Đaị 3HTTT
23. Huỳnh kim Thanh 3HTTT
24. Nguyễn Hào IP PD 233
25. Hồ minh Thiện 6HTTT
26. Đăng Lập HTTT 6HTTT
27. Nguyễn khắc Nguyên6HTTT
28. Nguyễn Phi Hùng
29. Đan trường Thanh 6HTTT
30. Nguyễn Hữu Đức 5HTTT
31. Nguyễn Tấn Hùng 5HTTT
32. Nguyễn văn Thu IP
33. Phan Khanh Thoại IP
34. Ngô Thanh H IP uấn IP
35. Phạm Sơn IP
36. Huỳnh Liên VIP
37. Thái Văn Chính IP
38. Ngô Phương K5
39. Nguyễn Minh Đức k2
40. Lê kim Hùng K5
41. Trần Văn Gia
42. Chung văn Quảng 73E TH
43. Nguyễn Phước Thiện 44 QS TH
44. Nguyễn Việt Hùng 44 QS TH
45. Ky Dang K3
46. Trần văn Thôn K6
47. Lam Chi Hao K3
48. Hồ Thanh Hải IP
49. Buì văn Út IP
50. Đàm khánh Thụy TH 221
51. Dương Thanh Bình TH 72E
52. Phan Tony (Toàn) K4
53. Lê ngọc Thảo K5
54. Vòng A Dưỡng 44QS TH
55. Cao manh Hung IP
56. Trần đình Chí IP
57. Nguyễn văn Minh IP
58. Nguyễn hữu Phượng K4
59. Nguyễn hữu Phúc IP
60. Nguyễn văn Thanh 43 QS TH
61. Le Van Lam 72A TH
62. Tran duong Vinh K9 HTTT
63. Tran dinh Nam 73C TH
64. Nguyễn văn Tốt 72G TH
65. Phan hữu Tâm IP
66. Nguyen van Bong 72H TH
67. Hà Bá K4
68. Tran hon Dan K4
69. Nguyen thanh Thi TH
70. Nguyen Do TH
71. Huỳnh văn Tỷ K4
72. Bùi Quang Chính VIP
73. Bùi Thanh Vân 72C TH
74. Trân ngọc Sơn 72H
75. Nguyễn tấn Thành 72A
76. Trương văn Vinh VIP 213
77. Lê ái Lý 72G TH
78. Vũ tất Thắng VIP TTHL/KQ
79. Hoa Tươi TH
80. Truong Van 72GTH
81. Huỳnh bá Hùng 237 TH
82. Nguyễn văn Thanh VIP 233
83. Tăng Được 72G TH
84. Nguyễn văn Chơn 72G TH

Tổng số người tham dự: . 160 ( ngày 04 tháng 4-2010 )

Thay đổi hay bổ túc chi tiết tham dự trên xin liên lạc :
Nguyễn văn Phước : tn_nguyen335@yaoo.com
hoặc admin@hoiquanphidung.com

LIÊN LẠC GHI DANH :
• Nguyễn chấn Hải :714- 636- 2526 & 714 -270 -7077, email: boyngy3@yahoo.com
• Nguyễn văn Phước 714- 683- 3387, email : tn_nguyen335@yaoo.com
CHI PHIẾU XIN GỞI VỀ:
Nguyễn chấn Hải 11611 Wasco Rd . Garden Grove,CA.92841
Lệ phí tham dự là $50 Mỹ Kim/ 1 người ( Gởi chi phiếu trước 30-5-2010 Thank you )

Thaymặt BanTổ ChứcHội Ngộ LKTrựcThăng Quốc Nội July04/7-2010
Khóa Sinh K-4 HTTT Nguyễn văn Phước Kính Chào Đoàn Kết.
--------------() () ____________Đoc các thông báo không thấy địa điểm tổ chức và giờ - Thân:27:

PS khoá 72G
04-23-2010, 12:44 AM
Đoc các thông báo không thấy địa điểm tổ chức và giờ - Thân:27:
(Đây là thông báo #6 , vì đã có ghi địa điêm tồ chức trong Thư Mời tuy nhiên theo yêu cầu của anh bạn Thaan Bolsa,chung tôi kèm theo sau đây )

Orange County, ngày 23 tháng 11 năm 2009
Thư Mời
Hội Ngộ Trực Thăng UH-I Liên Khóa Quốc Nội

Chủ Đề: Tiếng Chim Gọi Đàn
Tại Little Saigon,California. USA ngày 4 tháng 7-2010

Ban Tổ Chức xin trân trọng gởi lá thư mời tham dự đêm hội ngộ đến tất cả quý niên trưởng, quý bạn hữu và gia đình, những anh em đã có thời gian phục vụ tại các phi đoàn trực thăng Thiên Ưng ( 233 -Đà Nẳng). Thần Chùy(211-Cần Thơ).Lôi Bằng(245-Biên Hòa ).

Thời Gian : Từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, Chúa Nhât ngày 4 tháng 7, 2010
Đia Điểm : Emerald Bay 5015 W. Edinger Ave Ste # V Santa Ana .CA 92704 (714 -775 -5161) ( Góc Edinger & Euclid )

Liên Lạc& Ghi Danh

Nguyễn chấn Hải,714- 636- 2526 & 714 -270 -7077 , email: boyngy3@yahoo.com ;
Nguyễn văn Phước 714- 683- 3387, email : tn_nguyen335@yaoo.com

Xin Quý Niên Trưởng cùng Quý bạn vui lòng hồi đáp bằng điện thoại hay điện thư. Giá vé ủng hộ cho một thực khách tham dự là $50.00 một người không phân biệt tuổi tác. Chi phiếu hay lệnh phiếu xin ghi rõ tên họ, địa chỉ và gởi về:

Nguyễn chấn Hải 11611 Wasco Rd . Garden Grove,CA.92841
Ban Tổ Chức ước mong được tiếp đón đông đủ Quý niên trưởng, Quý bạn và gia đình trong ngày Họp Mặt này.