PDA

View Full Version : SAPA bửa nắng ... bửa mây...HaoTL
01-18-2010, 11:54 PM
Ngày đâu tiên đến SAPA thời tiếc rất đẹp , mát và dể chiu... nhưng ngày hôm sau thì hoàn toàn khác ngược ... Những làn mây đã xuống thấp và bao trùm cả thành phố .
Cư dân o SAPA bảo : SAPA là thế đó.. bửa nắng , bửa mây

http://hoiquanphidung.com/pics/SAPA4.jpg

http://hoiquanphidung.com/pics/SAPA3.jpg

http://hoiquanphidung.com/pics/SAPA2.jpg

http://hoiquanphidung.com/pics/SAPA1.jpg

thiensu
01-19-2010, 12:13 AM
Hi Hạo,

Cảnh này chụp tháng nào vậy ????

TS

HaoTL
01-19-2010, 12:30 AM
TS,

Hinh này chụp cách đây 3 tuần thôi.. khoảng 27 thang 12 năm 2009

haotl