PDA

View Full Version : Danh sach khoa 43htqsthanh43QS
11-17-2009, 09:20 PM
Day la updated danh sach cua khoa 43HTQS. Hy vong la nhung anh em thuoc khoa 43HTQS co the vao day ma lien lac voi nhau. Theo loi cua IP Phong thi Lam Tan Duc da bi chet trong thoi gian cai tao o Trang Bang (Tay Ninh). Mot so anh em van con ket lai o VN ma toi da lien lac duoc la : Ly Thanh Nguyen, Vo Van To, Le Ngoc Viet, Truong Thanh Hung....va con vai nguoi nua ma toi chua contact duoc la :Tran Hung Thinh, Huynh Ngoc Tuan, Gia Kha.

Nguyen Van Thanh 72G (43HTQS)
Phi Doan 116/SD4KQ
949-690-0206 (USA)
donovanlcd@yahoo.com


1. NGUYỄN THANH TÒNG 72A (Tòng đen)
2. NGUYỄN THANH TÒNG 72E
3. TRẦN THANH TÒNG 72F (Tòng vẹo hay Tòng đá banh Mỹ Tho)
4. CHÂU VĂN DIỂN 72A
5. HUỲNH NGỌC TUẤN 72F (Tuấn dê)
6. NGUYỄN ĐỨC TUẤN 72E (Tuấn đầu bò)
7. ĐOÀN CHIẾN 72F
8. TRẦN VĂN TÌNH 72F (Tình nylon)
9. NGÔ SĨ 70B (Sĩ già)
10. Trung Úy THANH (Sĩ Quan Thủ Đức)
11. LÊ MẠNH HIỆP 72B (Hiệp mập)
12. VŨ TRỌNG HIỆP 72E (Hiệp rét)
13. VÕ VĂN TỢ 72F (Tợ lậu)
14. PHAN VĨNH PHÚ 72F (Phú gòm)
15. NGUYỄN THẾ PHÚ 72F (Phú ma giáo)
16. NGUYỄN NHƯ CÔNG 72E (Công ngủ)
17. LÊ NGỌC VIỆT 72F (Việt khùng)
18. LÊ VIỆT VINH 72F (Vinh mát)
19. HOÀNG NGỌC LONG 72E (Long khùng)
20. LÂM QUANG THANH HƯƠNG 72E (Đĩ gìa)
21. TRƯƠNG THANH HÙNG 72E (Hùng cu mụn)
22. NGUYỄN VĂN MÓT 72E (Mót ghẻ ngứa)
23. CAO THÀNH PHƯƠNG 72E
24. KHƯU VĨ PHƯƠNG 72E (Phương mụn)
25. TRƯƠNG THÀNH DANH 72F
26. PHẠM NGỌC SINH 72E (Sinh hí)
27. NGUYỄN VĂN THANH 72G
28. PHẠM VĂN BÉ 72F (Bé gà)
29. DƯƠNG CUNG TIẾN 72F
30. LÊ HỮU LỄ 72F
31. LÊ THÀNH TẤN 72F (Tấn hô)
32. HOÀNG 72E (LÊ MINH???)
33. TRẦN HƯNG THỊNH 72F (Thịnh Bắc Kỳ)
34. TRẦN TRUNG QUÂN 72F (Quân lùn)
35. TÔ HOÀNG MINH 72F (Minh Tồ)
36. TRẦN THỌ 72F (Thọ đen)
37. HIỀN??? (Hiền Tây lai)
38. KHA 72E (Già Kha)
39. NGUYỄN THIỀU 72F (Thiều Bắc Kỳ)
40. LÝ THANH NGUYÊN 72F
41. TRẦN VĂN VÂN 72F
42. LÂM TẤN ĐỨC 72F
43. Thiếu Úy NGUYỄN VĂN LỘC (return from USA)

thanh43QS
11-18-2009, 12:37 AM
Nhung anh em thuoc khoa 43HTQS hien co mat tai USA: Le Manh Hiep, Tran Trung Quan, Tran Tho, Nguyen Nhu Cong, Duong Cung Tien, Truong Thanh Danh, Phan Vinh Phu, Nguyen Duc Tuan, Vu Trong Hiep, Hoang Ngoc Long, Le Viet Vinh, Nguyen Van Thanh, Ngo Si, Nguyen The Phu, Le Huu Le, Pham Ngoc Sinh

thanh43QS
11-18-2009, 05:17 AM
Sorry...con 3 nguoi nua tai USA: Tran Van Tinh, To Hoang Minh va Tran Thanh Tong

thiensu
11-19-2009, 12:48 PM
Vừa gặp Tô Hoàng Minh đi với Ca Sĩ Ngọc Anh ở Houston cuối tuần rồi !!! Tóc nó dài ngang vai trông như hippy ngày xưa

Ly thanh Nguyen
05-10-2012, 04:14 AM
Lâm Tấn Đúc và tôi thoạt đầu o trại cải tạo Tống lê Chân.Sau đó khoản 01 tháng Đúc chuyển trại và qua đòi tại trai cải tao Trảng Lón [không phải Trảng Bàng] Tay Ninh.Còn Kha già bị inap súc khoẻ chuyển sang học khoá 45 HTQS.Vài hàng thăm bạn.
Day la updated danh sach cua khoa 43HTQS. Hy vong la nhung anh em thuoc khoa 43HTQS co the vao day ma lien lac voi nhau. Theo loi cua IP Phong thi Lam Tan Duc da bi chet trong thoi gian cai tao o Trang Bang (Tay Ninh). Mot so anh em van con ket lai o VN ma toi da lien lac duoc la : Ly Thanh Nguyen, Vo Van To, Le Ngoc Viet, Truong Thanh Hung....va con vai nguoi nua ma toi chua contact duoc la :Tran Hung Thinh, Huynh Ngoc Tuan, Gia Kha.

Nguyen Van Thanh 72G (43HTQS)
Phi Doan 116/SD4KQ
949-690-0206 (USA)
donovanlcd@yahoo.com


1. NGUYỄN THANH TÒNG 72A (Tòng đen)
2. NGUYỄN THANH TÒNG 72E
3. TRẦN THANH TÒNG 72F (Tòng vẹo hay Tòng đá banh Mỹ Tho)
4. CHÂU VĂN DIỂN 72A
5. HUỲNH NGỌC TUẤN 72F (Tuấn dê)
6. NGUYỄN ĐỨC TUẤN 72E (Tuấn đầu bò)
7. ĐOÀN CHIẾN 72F
8. TRẦN VĂN TÌNH 72F (Tình nylon)
9. NGÔ SĨ 70B (Sĩ già)
10. Trung Úy THANH (Sĩ Quan Thủ Đức)
11. LÊ MẠNH HIỆP 72B (Hiệp mập)
12. VŨ TRỌNG HIỆP 72E (Hiệp rét)
13. VÕ VĂN TỢ 72F (Tợ lậu)
14. PHAN VĨNH PHÚ 72F (Phú gòm)
15. NGUYỄN THẾ PHÚ 72F (Phú ma giáo)
16. NGUYỄN NHƯ CÔNG 72E (Công ngủ)
17. LÊ NGỌC VIỆT 72F (Việt khùng)
18. LÊ VIỆT VINH 72F (Vinh mát)
19. HOÀNG NGỌC LONG 72E (Long khùng)
20. LÂM QUANG THANH HƯƠNG 72E (Đĩ gìa)
21. TRƯƠNG THANH HÙNG 72E (Hùng cu mụn)
22. NGUYỄN VĂN MÓT 72E (Mót ghẻ ngứa)
23. CAO THÀNH PHƯƠNG 72E
24. KHƯU VĨ PHƯƠNG 72E (Phương mụn)
25. TRƯƠNG THÀNH DANH 72F
26. PHẠM NGỌC SINH 72E (Sinh hí)
27. NGUYỄN VĂN THANH 72G
28. PHẠM VĂN BÉ 72F (Bé gà)
29. DƯƠNG CUNG TIẾN 72F
30. LÊ HỮU LỄ 72F
31. LÊ THÀNH TẤN 72F (Tấn hô)
32. HOÀNG 72E (LÊ MINH???)
33. TRẦN HƯNG THỊNH 72F (Thịnh Bắc Kỳ)
34. TRẦN TRUNG QUÂN 72F (Quân lùn)
35. TÔ HOÀNG MINH 72F (Minh Tồ)
36. TRẦN THỌ 72F (Thọ đen)
37. HIỀN??? (Hiền Tây lai)
38. KHA 72E (Già Kha)
39. NGUYỄN THIỀU 72F (Thiều Bắc Kỳ)
40. LÝ THANH NGUYÊN 72F
41. TRẦN VĂN VÂN 72F
42. LÂM TẤN ĐỨC 72F
43. Thiếu Úy NGUYỄN VĂN LỘC (return from USA)

Ninhgia
09-14-2012, 01:14 AM
Theo tin từ Hiền Tây Lai 72E (# 37 trong danh sách trên) thì hắn ta thuộc khoá 2 HTTT và đã tìm ra được người thay thế số 37 đích thực thuộc khoá 43QS là bạn Lê Ngọc Diệp khóa 72f (Phi Đoàn112 Bình Thủy). Lê Ngọc Diệp thuộc khoá 72F , cùng quê với Võ Văn Tợ cũng 72F (#13), là người tìm ra được bạn hiền Diệp khoá 43 QS. Xin các bạn sửa lại danh sách giùm và như thế là đầy đủ 43 người của khoá 43.

thanh43QS
09-14-2012, 04:11 AM
Hi Ninh Gia,
Le Ngoc Viet 72F (#17) trong danh sach...khong phai la Le Ngoc Diep; va Le Ngoc Viet cung voi toi, Hoang ngoc Long va Doan Chien cung don vi la PD122 (khong phai la 112) thuoc Su Doan 4KQ (Can Tho) truoc khi toi chuyen qua PD116.

Nguyen Van Thanh 43QS