PDA

View Full Version : Hành Trình Hymalayasaomai
10-19-2019, 04:31 PM
<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/f-m2sqe0czI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Hành Trình Hymalaya Vlog-01: Leh Bắc Ấn tiểu Tây Tạng & Cung đường cao nhất TG<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/MefpiFWQc2U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Hành Trình Hymalaya Vlog-02: Núi tuyết, lạc đà, tu viện