PDA

View Full Version : Việt Nam 30 NămPS khoá 72G
10-25-2009, 01:36 AM
http://farm4.static.flickr.com/3272/2718915338_6a1b8bdee8.jpg
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

(Sông núi nước Nam, nam đế ngự
Sách trời định phận rõ non sông
Cớ sao giặc Bắc sang xâm phạm
Bay hãy chờ coi chuốc bại vong)

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1256432914.mp3