PDA

View Full Version : Nữ Nhân Hoasaomai
12-11-2018, 05:59 AM
<iframe width="903" height="508" src="https://www.youtube.com/embed/NyLcqPyP8Vg?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Nữ Nhân Hoa (Hán tự: 女人花), chuyển soạn và thể hiện guitar bởi nghệ sỹ guitar Trung Quốc - Diệp Nhuệ Văn