PDA

View Full Version : TC chưa đủ sức ra sân chơi lớnvunivercial
10-10-2009, 07:19 PM
http://i581.photobucket.com/albums/ss253/vunivercial/1.jpg
http://i581.photobucket.com/albums/ss253/vunivercial/2.jpg