PDA

View Full Version : Cần liên lạc với các bạn khóa 26B Định Nghiệp Trực ThăngTIEN PHAM
05-02-2017, 07:38 AM
Tôi tên Phạm Đình Tiến số ĐT (84) 0906752761 hiện đang ở VN*
Cần liên lạc với các bạn khóa 24B Định Nghiệp Trực Thăng nhập ngũ ngày 02/04/1971 lúc mãn khóa học tôi bốc thăm về sư đoàn 2 không quân Nha Trang, phi đạo trực thăng 215 Thần Tượng