PDA

View Full Version : Tôn Giáo Nào Tốt Nhất?khongquan2
02-10-2017, 07:44 PM
Tôn Giáo Nào Tốt Nhất?


http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1486755362-DatLaiLatMa.jpg

Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma làm nhà thần học thán phục.

Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa tò mò:

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? ”

Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Ngài trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là:

- tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất.
- tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Để giấu sự bối rối của tôi trước 1 câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:

“Cái gì làm tôi tốt hơn? ”

Ngài trả lời:

“Tất cả cái gì làm anh:

- Biết thương cảm hơn

- Biết theo lẽ phải hơn

- Biết từ bỏ hơn

- Dịu dàng hơn

- Nhân hậu hơn

- Có trách nhiệm hơn

- Có đạo đức hơn”.

“Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”.

Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:

“Anh bạn tôi ơi!

Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không, Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.

Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành,
Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.

Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy.

Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác."


Source: "http://vuonhoaphatgiao.com"

Yankee-Caribou
02-12-2017, 01:25 PM
Tôn Giáo Nào Tốt Nhất?


http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1486755362-DatLaiLatMa.jpg

Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma làm nhà thần học thán phục.

Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa tò mò:

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? ”

Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi… Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.

Ngài trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là:

- tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất.
- tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

[/I]


Source: "http://vuonhoaphatgiao.com"

Nguyên văn tiếng Anh:

I once asked the Dalai Lama: "Which is the best religion?" With a smile that was somewhere between wise and mischievous, he replied: "It is the one that makes you better." Perplexed, I continued: "And which is the one that makes me better?" And he: "The one that makes you more compassionate, more human and more open to the Whole, that is the better one." It was a wise reply, one that I reverently keep until today.

http://leonardoboff.com/site-eng/vista/2009/may22.htm
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=en&reference=7706

Tôi tin bản dịch tiếng Anh là đúng vì do chính Leonardo Boff viết ra . Điều làm tôi nghi ngờ là bản tiếng Việt (Source: "http://vuonhoaphatgiao.com") có lẽ đã dựa từ một nguồn nói sai ý Đức Dalai Lama, chính là mấy chữ "Đấng tối cao nhất" mà người ta cho là Đức Dalai Lama đã nói .

Khi so với những gì ông Leonardo Boff viết thì chúng ta thấy hoàn toàn khác hẳn.

Chính vì Phật giáo không tin có Đấng tối cao . Vì lẽ đó chúng ta có thể kết luận rằng Đức Dalai Lama một người am tường Phật giáo đã không nói như thế.

Có lẽ người ta đã dịch thoáng chữ "the Whole, that is the better one" thành ra chữ Đấng tối cao ( Đấng Tạo Hoá/ God) ?

Dẫn chứng :

Basic Buddhism Guide » Question & Answer » Buddhism and the God-idea

Buddhism and the God-idea

Question:
Do Buddhists believe in a god?

Answer:
No, we do not. There are several reasons for this. The Buddha, like modern sociologists and psychologists, believed that religious ideas and especially the god idea have their origins in fear.

http://www.buddhanet.net/e-learning/qanda03.htm

Dầu sao thì tôi cũng đồng ý câu trả lời của Đức Dalai Lama rất uyên thâm.

Tôn giáo nào làm tấm lòng người ta nhân đạo hơn, yêu thương hơn, rộng rãi hơn, thì tôn giáo đó là tôn giáo tốt hơn .