PDA

View Full Version : Thơ-Mùa Xuân Đường Em Về Buôn ThượngVũ Phan
01-29-2017, 07:34 AM
http://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1/1485674862-images1.jpg

Mùa Xuân chất ngất cao nguyên
Rừng mai vàng nhuốm bên mây cao trời
Ta nhớ sao những ngày chinh chiến ấy
Thưở biên cương lao vút dưới cánh bay
Thân tầu sắt chấp chới say gió lượn
Đời phi hành đại bàng cánh vờn trong gió
Ta yêu ngàn sao những đêm bay về cô độc
Nhớ tiền đồn heo hút trấn biên cương
Súng gầm vang làm kinh sợ vách đá rừng
Mộng oai hùng người trai miền biên viển
Trấn quốc những ngày dài lửa khói
Hồn ta bay theo những mùa xuân tam biên
Nhớ buổi chiều đảo cánh bên rừng mai vàng thắm
Em miền cao lẻ loi đường về buôn thượng
Quay tầu lướt nhìn em qua biển mây trắng
Mùa Xuân của em sao lặng lẻ bên núi đồi

Vũ Phan