PDA

View Full Version : Tìm được chim lạc đànPS khoá 72G
07-25-2009, 02:46 PM
Hello Phước,

Tao La Thanh Bình trưởng khóa 72G cũ đây, rất vui mừng khi được biết anh em mình còn khá đầy đủ bên Mỹ.
Bên Úc này có Tâm, Tuấn và Bình.

Vì tao ít khi lên internet, nên không biết có website này. Do thằng em tao La Thanh Tịnh, (khóa 9/72 Thủ Đức) cho tao hay.
Tao rất cảm động khi thấy được tấm hình cũ chụp ở trại PhiDũng: http://www.hoiquanphidung.com/showthread.php?t=974

Tao có liên lạc được với Thanh, Tốt, Thiết ở Hoa kỳ. Mày vui lòng cho số điện thoại để tao liên lạc với mày sau.
Số điện thoại cellphone cuả tao : 0413 954681, email này là của thằng em tao, có gì cứ gởi vào đây.

Vài hàng thăm mày và gia đình, chúc cả nhà bình an. Cho tao gởi lời thăm bạn bè cùng khoá bên đó.

Thân mến,
Bình La