PDA

View Full Version : Vẫn Chờ ...Firebird24
08-06-2016, 08:04 PM
Bài thơ này của Chị Minh Xuân, phu nhân của một cựu phi công F5 thuộc Phi Đoàn 538.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1470513809-MX001 tho.png

Firebird24