PDA

View Full Version : Tim banjames9cao
04-15-2016, 03:06 AM
Tim ban Tran Anh Kiet la hoa tieu AC 119 SD 5 KQ, nha o Cu Xa Do Thanh Saigon co anh la hoa tieu Tran Anh Tuan. Neu co ai biet xin vui long nhan tin ve so phone 408-677-7548, rat cam on. Long Cao

tranbienman
04-29-2016, 02:36 AM
Anh Trần Anh Kiệt thuộc Khoá 7/68 KQ. Tôi đã nhắn tin trên Groups của khoá 7/68 KQ rồi!
tđp