PDA

View Full Version : Cáo Phóhung45qs
02-17-2016, 02:05 AM
Gia đình chúng tôi xin được báo tin buồn
Chồng tôi là cố Đ/Úy Vũ Hồng Tâm Trường Kỹ Thuật thuộc TTHLKQNT nguyên SVSQKQ Khóa 65B đã tạ thế lúc 2:00am ngày 2/14/16 tai Little Saigon - Hưởng thọ 81 tuổi

Bà Đặng Thị Nghĩa
714-539-8882.

luong55
02-17-2016, 08:26 PM
Gia đình chúng tôi xin được báo tin buồn
Chồng tôi là cố Đ/Úy Vũ Hồng Tâm Trường Kỹ Thuật thuộc TTHLKQNT nguyên SVSQKQ Khóa 65B đã tạ thế lúc 2:00am ngày 2/14/16 tai Little Saigon - Hưởng thọ 81 tuổi

Bà Đặng Thị Nghĩa
714-539-8882.

Thành thật chia buồn cùng gia đình.
Vĩnh biệt một người bạn một thời cùng lý tưởng.

Nguyễn văn Lượng
TTHLKQ/Trường TTĐT+Trợ Huấn Cụ

hung45qs
02-25-2016, 02:15 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1456366872-cao pho.jpg