PDA

View Full Version : Nỗi niềm của một lính già vnch.nguyenlee532
12-12-2015, 11:39 AM
Thời gian nghiệt ngã trôi nhanh,
Âm thầm dĩ vãng loanh quanh cỏi lòng.
Thôi rồi một kiếp rêu phong,
Gió vờn sóng đẩy long đong kiếp người.

Thời gian ơi,dĩ vãng ơi,xin hãy mờ nhạt phôi pha.


http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/DSC01883_1449920114.JPG