PDA

View Full Version : Tho tinhdominique
10-15-2015, 11:58 AM
TÌNH.... L19.
Biết Anh qua bạn se duyên
L19 Ban Mê thuở nào
Đêm đêm Anh gọi đến em
Cùng nhau trao đổi những gì trong tâm
Một hôm Anh hẹn đến thăm
Honda màu đỏ đậm tình Anh thêm
Tay cầm tách nước mời Anh
Tim em hồi hộp nghẹn lời nói ra
*
Thế rồi chiến cuộc đổi thay
Đại bàng gãy cánh ngục tù không tin
Đêm đêm cầu nguyện cho Anh
Một ngày nào đó nối cầu tri âm
*
Một hôm bạn đến trao thư
Thư từ trong trại mịt mù phương xa
Trong thư lời viết dịu dàng
Hẹn ngày ra trại Anh tìm đến thăm
Saigon em vẫn đợi tin
Nhưng rồi biền biệt bốn mùa trôi đi
*
Giã từ đất mẹ ra đi
Xứ người em mãi nguyện cầu cho Anh
Cầu xin sức khoẻ dồi dào
Trăm năm hạnh phúc cuộc đời an khang
*
Vẫn mong được biết tin Anh
Xin Anh cho biết quê Anh nơi nào?
Nếu Anh nhận được tin nầy
Xin cho em biết là Anh an toàn
Cam-Dao
04/10/15